Kutsuttuna kirkon työhön – kirkon työssä aloittavien valmennus

Takaisin

(3 op)

​​Kyseessä on moniammatillinen kirkon työssä aloittavien ja aloittaneiden valmennus. Pappisvirkaan ja diakonian virkaan vihittävien ordinaatiokoulutus sisältyy valmennuksen kokonaisuuteen. Valmennuksen tavoitteena on tukea kirkon työssä aloittavaa työntekijää. Vihkimystä hakevien edellytykset saada vihkimys tarkistetaan valmennukseen hakeutumisen yhteydessä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Työelämätaidot, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Uudet työntekijät, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: Syksy 2023, Espoon hiippakunta
Ilmoittautuminen viimeistään: 26.9.2023
Sähköposti-ilmoittautuminen: ilmo.espoo@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu, työtehtävä ja sähköpostiosoite. Pappis- ja diakonian virkaan vihkimystä hakevat lähettävät hakemuksensa tuomiokapituliin 26.9.2023 mennessä.
Osaamistavoitteet: ​​​​Osallistuja

  • vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä,
  • jäsentää ammattinsa ja ammattitaitonsa seurakunnan/kirkon työn kokonaisuuteen
  • sekä hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä

Lisätietoja: ​Valmennukseen kuuluvat haastattelut, hiljaisuuden retriitti, valmennusjakso, vierailu piispalaan, publiikki, juhlamessu, perehdytys sekä valmennuksen/koulutuksen päätyttyä käynnistyvä vuoden mittainen ryhmämentorointi.
Kieli: Suomi
Täysihoito: Ruokailut ja majoitus sisältyvät valmennukseen.
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse matkakustannuksista, yhteiskuljetusta ei järjestetä.
Tiedustelut kustannuksista: carolina.koski@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntadekaani
Aineistoa: https://www.espoonhiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/kutsuttuna-kirkon-tyohon-valmennus/
Toteuttaja: Espoon hiippakunta