Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Takaisin

(8 op)

Jos haluat työskennellä lähetyssihteerinä tai lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajana seurakunnassa, tämä koulutus on juuri sinulle! Avoimen amk:n opintojakso kuuluu tutkinnon loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin sosiaali- ja terveysalalla ja se sopii erityisesti niille, joilla on jo perustiedot kirkon monikulttuurisuustyöstä. Opintojen suorittaminen antaa kirkon säädöskokoelman säädöksen nro 124 määrittelemän kelpoisuuden toimia seurakunnan lähetyssihteerin sekä lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan virassa

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– tuntee lähetyksen ja kansainvälisen diakonian perusteet ja keskeiset ajankohtaiset kysymykset
– osaa jäsentää lähetyksen ja kansainvälisen diakonian seurakunnan toiminnan kokonaisuuteen ja luoda seurakuntalaisille mahdollisuuksia sitoutua kansainväliseen vastuuseen
– tuntee lähetyksen ja kansainvälisen diakonian koti- ja ulkomaisten verkostojen perusrakenteet
– osaa koordinoida ja kehittää seurakunnan kansainvälistä toimintaa muiden työntekijöiden ja yhteistyöverkostojen kanssa
Lisätietoja: Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: LKD01 Missiologian ja kansainvälisen diakonian perusteet ja LKD02 Lähetyssihteerin ammatillinen työ. ​Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana. Opinnot toteutetaan pääosin verkossa, mutta kurssiin sisältyy myös kontaktipäivä hiippakunnassa sekä harjoittelujakso seurakunnassa lähetyssihteerin alaisuudessa.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 120 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu