Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Takaisin

(150 osp)

​Haluatko vahvistaa osaamistasi lähijohtamisessa? Kiinnostaako sinua positiivisen johtamisen periaatteet?

Positiivisen johtajuuden tavoitteena on edistää työyhteisön tuloksellisuutta hyvän työilmapiirin, vuorovaikutuksen ja kyvykkyyksien johtamisen avulla.

Tämän koulutuksen kautta pystyt vahvistamaan omia lähimies- ja vuorovaikutustaitojasi sekä oppimaan uusia toimintatapoja kannattavuuden kehittämiseen sekä asiakastyöhön.

Koulutus tarjoaa myös menetelmiä omien vahvuuksiesi tunnistamiseen sekä lähijohtajana kehittymiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät
Aika ja paikka: 13.9.2022-31.10.2023, Verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.8.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa

  • suunnitella ja johtaa henkilöstöryhmien työskentelyä
  • edistää hyvää työilmapiiriä ja kehittää henkilöstökäytäntöjä
  • perehdyttää työntekijöitä tehtäviinsä
  • kehittää työryhmänsä toiminnan kannattavuutta
  • hoitaa asiakas- ja tuloksellisuustavoitteita

Lisätietoja: ​Lähiesimiehen vaikutus työyhteisön tunneilmapiiriin ja työstä innostumiseen on merkittävä, ja hyvinvoiva työyhteisö pystyy paremmin vastaamaan myös ulkopuolelta tuleviin muutostarpeisiin. Koulutus tarjoaa positiivisen johtajuuden näkökulman lähijohtamiseen ja soveltuu jo pidempään esimiestyössä toimineille, mutta myös uusille esimiehille. Koulutuksessa suoritetaan lähiesimiestyön ammattitutkinto. Koulutus on tarkoitettu esimerkiksi tiimien vetäjille ja esihenkilönä seurakunnissa toimiville. Suoritettavia tutkinnon osia ovat lähiesimiehenä toimiminen ja valinnaisina tutkinnon osina joko henkilöstötyö, toiminnan kannattavuuden parantaminen, asiakassuhteiden kehittäminen tai lähiesimiestyöhön liittyvä kehittämishankkeen suunnittelu. Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Tutkinnon suorittaminen koostuu verkossa toteutettavista koulutuspäivistä (n. 10 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista omassa työssä. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Voit tehdä tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Oppisopimuskoulutuksena 100 €, muutoin 500 €.
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Koulutuspäällikkö Carita Sirkka, carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi, p. 044 7124994
Tiedustelut sisältö: Vastuuopettaja Tuulikki Harju-Hytönen Tuulikki.Harju-Hytonen@seurakuntaopisto.fi p. 040 5296615
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Aineistoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
Toteuttaja: STEP-koulutus