Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Takaisin

(150 osp)

Muutos tarvitsee rohkeita esihenkilöitä ja positiivista ilmapiiriä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa uutta osaamista positiivisesta johtajuudesta ja henkilöstötyöstä sekä toimintatapoja muutosten johtamiseen. Tavoitteena on edistää työyhteisön tuloksellisuutta hyvän työilmapiirin, vuorovaikutuksen ja kyvykkyyksien johtamisen avulla.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 17.9.2024-30.11.2025, verkko
Ilmoittautuminen viimeistään: 25.9.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa

  • suunnitella ja johtaa henkilöstöryhmien työskentelyä muuttuvissa tilanteissa
  • edistää hyvää työilmapiiriä, vuorovaikutusta ja ratkaisukeskeisyyttä
  • perehdyttää työntekijöitä tehtäviinsä
  • kehittää toiminnan kannattavuutta
  • toimia esimiestyössä tavoitteiden ohjaamana.

Lisätietoja: Esihenkilön vaikutus työyhteisön tunneilmapiiriin ja työstä innostumiseen on merkittävä, ja hyvinvoiva työyhteisö pystyy paremmin vastaamaan ulkopuolelta tuleviin muutostarpeisiin. Koulutus tarjoaa positiivisen johtajuuden näkökulman lähijohtamiseen ja soveltuu jo pidempään esihenkilötyössä toimineille, mutta myös uusille esihenkilöille. Koulutus valmentaa suorittamaan lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja on tarkoitettu esimerkiksi tiimien vetäjille ja esihenkilönä seurakunnissa toimiville. Tutkintoon kuuluu kaikille yhteinen lähiesimiehenä toimiminen -tutkinnon osa ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaisia tutkinnon osia ovat:

  • Henkilöstötyö
  • Toiminnan kannattavuus
  • Asiakassuhteiden hoito
  • Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Tutkintoon valmistava koulutus koostuu koulutuspäivistä (n. 10 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista omassa työssä. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Voit tehdä tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.
Avaa linkki tutkinnon perusteisiin alempaa tältä sivulta kohdasta ’Linkki aineistoon tai esitteeseen’.

Osallistumismaksu: Oppisopimuskoulutuksena 100 €, muutoin 500 €.
Tiedustelut kustannuksista: Koulutuspäällikkö Carita Sirkka, carita.sirkka@step.fi, 044 7124994
Tiedustelut sisältö: Vastuuopettaja Tuulikki Harju-Hytönen tuulikki.harju-hytonen@step.fi, 040 5296615
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Aineistoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/4685450
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230504110556KO001472