Lähisuhdeväkivalta

Takaisin

(5 op)

​​Lisää osaamista lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja puheeksi ottoon! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä ja siihen liittyviin yhteiskunnallisiin linjauksiin ja lainsäädäntöön. Lisäksi hankit osaamista toimimiseen lähisuhdeväkivaltatilanteissa omassa työssäsi.

Opintojakso on osa sosiaalialan loppuvaiheen täydentävän ammattiosaamisen opintoja ja se soveltuu hyvin kaikille auttamistyötä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opiskelijoille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tietää lähisuhdeväkivaltaan liittyvät yhteiskunnalliset linjaukset, strategiat sekä keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän
– tuntee lähisuhdeväkivallan yleisyyden, ilmenemismuodot ja seuraukset sekä ymmärtää ilmiöön liittyvän dynamiikan
– osaa tunnistaa, ottaa puheeksi ja toimia lähisuhdeväkivaltatyössä oman ammattinsa puitteissa
– ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen lähisuhdeväkivaltatyössä ja osaa toimia oman ammattinsa edustajana asiantuntijayhteistyössä
– osaa hyödyntää ajankohtaista lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tutkimustietoa itsensä ja ammattialansa kehittämisessä
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – lähisuhdeväkivallan yhteiskunnalliset linjaukset ja strategiat
– lähisuhdeväkivaltaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
– lähisuhdeväkivallan yleisyys sekä sen vaikutukset eri osapuoliin
– lähisuhdeväkivallan ilmiö ja dynamiikka
– lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksiotto
– väkivallan vaarallisuuden arviointi ja asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen
– moniammatillisuuden vaateet lähisuhdeväkivaltatyössä
– ammatillinen kriittinen reflektio

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu