Lähisuhdeväkivalta

Takaisin

(5 op)

​​​Lisää osaamista lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja puheeksi ottoon! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä ja siihen liittyviin yhteiskunnallisiin linjauksiin ja lainsäädäntöön. Lisäksi hankit osaamista toimia lähisuhdeväkivaltatilanteissa omassa työssäsi.
Opintojakso on osa sosiaalialan loppuvaiheen täydentävän ammattiosaamisen opintoja ja se soveltuu hyvin kaikille auttamistyötä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opiskelijoille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija

 • tietää lähisuhdeväkivaltaan liittyvät yhteiskunnalliset linjaukset, strategiat sekä keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän
 • tuntee lähisuhdeväkivallan yleisyyden, ilmenemismuodot ja seuraukset sekä ymmärtää ilmiöön liittyvän dynamiikan
 • osaa tunnistaa, ottaa puheeksi ja toimia lähisuhdeväkivaltatyössä oman ammattinsa puitteissa
 • ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen lähisuhdeväkivaltatyössä ja osaa toimia oman ammattinsa edustajana asiantuntijayhteistyössä
 • osaa hyödyntää ajankohtaista lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tutkimustietoa itsensä ja ammattialansa kehittämisessä.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:

 • lähisuhdeväkivallan yhteiskunnalliset linjaukset ja strategiat
 • lähisuhdeväkivaltaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
 • lähisuhdeväkivallan yleisyys sekä sen vaikutukset eri osapuoliin
 • lähisuhdeväkivallan ilmiö ja dynamiikka
 • lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksiotto
 • väkivallan vaarallisuuden arviointi ja asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen
 • moniammatillisuuden vaateet lähisuhdeväkivaltatyössä
 • ammatillinen kriittinen reflektio. ​

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230420074633KO001303