Lapsi ja teologia

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Miten tehdä teologiaa lasten kanssa ja tukea monipuolisesti heidän teologista ajatteluaan? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiaan ja sen soveltamiseen työssä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: I jakso 24.-26.1.2024, II jakso 6.-7.5.2024 STEP-koulutus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 18.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa luoda lapsen elämäntodellisuuteen liittyvää kontekstuaalista teologiaa yhdessä lapsen kanssa
  • osaa tukea lapsilähtöistä ajattelua ja osallisuutta seurakunnan varhaiskasvatuksessa
  • osaa soveltaa teologista ja pedagogista osaamistaan jumalanpalveluselämässä sekä kotien hengellisen elämän tukemisessa.

Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöjä ovat

  • kristillinen teologia
  • lapsen rooli eri aikakausina ja erilaisissa teologisissa virtauksissa
  • kontekstuaalinen ja lapsilähtöinen ajattelu kirkon kasvatuksessa
  • lapsi teologian tekijänä
  • osallisuutta tukeva jumalanpalveluselämä sekä
  • kaste- ja ehtoollisteologia.

Kaksi koulutusjaksoa, viisi (5) lähiopetuspäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta ja kehittämistehtävä.
Koulutus sopii sekä varhaiskasvattajille että kouluikäisten kanssa työtä tekeville. Koulutukseen kuuluu kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän aiheena on jokin lapsen osallisuutta, toimijuutta ja asemaa vahvistava työtapa, malli tai rakenne omassa työssä. Kehittämistehtäviä ohjataan verkossa. Moduuli on yksi Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Sen voi sopien valita myös Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) valinnaiseksi moduuliksi. Siihen voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Se on myös mahdollista valita ylemmän pastoraalitutkinnon valinnaiseksi moduuliksi. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 410 €
Täysihoito: 348 €/1hh tai 293 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Hinnat eriteltyinä I jakso: ateriat 66 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 157 €/1hh tai 122 €/2hh II jakso: ateriat 42 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 84 €/1hh tai 64 €/2hh
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040 7033356
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230502085540KO001381