Lapsi ja teologia

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli , YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä. Koulutus sopii sekä varhaiskasvattajille että kouluikäisten kanssa työtä tekeville.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, spiritualiteetti
Kohderyhmä: lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 26.-28.8. ja 25.-27.11.2020 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 12.6.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat/
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa luoda lapsen elämäntodellisuuteen liittyvää kontekstuaalista teologiaa yhdessä lapsen kanssa. Hän osaa tukea lapsilähtöistä ajattelua ja osallisuutta seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Hän osaa soveltaa teologista ja pedagogista osaamistaan jumalanpalveluselämässä sekä kotien hengellisen elämän tukemisessa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 410 €
Täysihoito: 374 € (2 hh) / 434 € (1 hh)
Kustannusten lisätieto: Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 248 € / 2 hh tai 308 € / 1 hh. Ateriapaketti 126 €
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, Anita Ahtiainen kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, anita.ahtiainen@nuorikirkko.fi
Lisätietoja: Koulutuksen aiheita ovat: Kristillinen teologia, lapsen rooli eri aikakausina ja erilaisissa teologisissa virtauksissa, kontekstuaalinen ja lapsilähtöinen ajattelu kirkon kasvatuksessa, lapsi teologina, osallisuutta tukeva jumalanpalveluselämä sekä kaste- ja ehtoollisteologia. Koulutukseen kuuluu orientoiva tehtävä, kirjallisuutta ja kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän aiheena on jokin lapsen osallisuutta, toimijuutta ja asemaa vahvistava työtapa- tai malli omassa työssä. Kehittämistehtäviä ohjataan sähköpostitse.

Moduuli on yksi Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Sen voi sopien valita myös Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) valinnaiseksi moduuliksi. Siihen voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Toteuttaja: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppani: Nuori kirkko ry