Lapsi ja teologia

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Koulutus peruttu.
Miten tehdä teologiaa lasten kanssa ja tukea monipuolisesti heidän teologista pohdintaansa? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiaan ja sen soveltamiseen työssä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: Koulutus peruttu. (I jakso 4.-6.5.2022 II jakso 13.-14.10.2022 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus)
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.4.2022
Osaamistavoitteet:

Osallistuja osaa

  • luoda lapsen elämäntodellisuuteen liittyvää kontekstuaalista teologiaa yhdessä lapsen kanssa

  • tukea lapsilähtöistä ajattelua ja osallisuutta seurakunnan varhaiskasvatuksessa

  • soveltaa teologista ja pedagogista osaamistaan jumalanpalveluselämässä sekä kotien hengellisen elämän tukemisessa

Lisätietoja:

Koulutuksen aiheita ovat

  • kristillinen teologia

  • lapsen rooli eri aikakausina ja erilaisissa teologisissa virtauksissa

  • kontekstuaalinen ja lapsilähtöinen ajattelu kirkon kasvatuksessa

  • lapsi teologina

  • osallisuutta tukeva jumalanpalveluselämä sekä

  • kaste- ja ehtoollisteologia.

Koulutus sopii sekä varhaiskasvattajille että kouluikäisten kanssa työtä tekeville.

Koulutukseen kuuluu viisi lähiopetuspäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta ja kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän aiheena on jokin lapsen osallisuutta, toimijuutta ja asemaa vahvistava työtapa, malli tai rakenne omassa työssä. Kehittämistehtäviä ohjataan verkossa.

Moduuli on yksi Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Sen voi sopien valita myös Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) valinnaiseksi moduuliksi. Siihen voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 410 €
Täysihoito: 240 €/2hh tai 290/1hh
Kustannusten lisätiedot: Ensimmäisen jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 35 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 152 €/1 hh tai 122 €/2 hh Toisen jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 22 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 81 €/1hh tai 61 €/2hh
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi 040-7033356 tai anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi 050-5966039
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry