Lapsi odottaa / Lapsi uudessa maassa -koulutus

Takaisin

(2 op)

​​Haluatko käyttöösi metodin, jonka avulla voit ohjata pakolaislasten ryhmiä temaattisesti ja suunnitellusti? Lapsi odottaa/Lapsi uudessa maassa (Lo/Lu)-metodin avulla lapsi oppii enemmän itsestään ja voi jakaa kokemuksiaan siitä, minkälaista on tulla Suomeen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Perheneuvojat, Papit, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 8.-10.4.2024 ja 22.-24.4.2024 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin koulutussali
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen hiippakunnan kalenterin kautta, missä viimeisin ja ajankohtaisin tieto koulutuksesta.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee metodin pedagogisen ja psykososiaalisen prosessin
  • tuntee metodin taustaa ja sen sisältämiä teemoja (esim. tunteet, puolustus, perhe, kommunikaatio, tulevaisuus jne.)
  • osaa hyödyntää metodia työssään.

Lisätietoja: ​LO/LU-ryhmänohjaajat työskentelevät työparina. Toivomme, että ilmoittaudutte yhdessä työpareittain työyhteisöstänne. Koulutus on interaktiivinen eli me kaikki osallistumme oppimiseen omien kokemuksiemme ja elämäntapahtumiemme kautta. Koulutukseen liittyy oppimistehtäviä sekä kirjallisuutta (mm. metodikirja).Kouluttajina toimivat Ruotsin kirkon Luulajan hiippakunnan hiippakuntasihteeri Satu Brännström ja sairaalapastori Kaarina Rauhala. Molemmat ovat itse käyneet koulutuksen ja toteuttaneet sekä johtaneet erilaisia LO/LU -ryhmiä työssään.
Lapsi odottaa eli LO (Barn i Väntan) alkoi pilottihankkeena Malmössä 2004, tarkoituksena oli kiinnittää huomiota lasten kokemuksiin pakolaisena olosta. Useat pakolaisperheiden kassa tekemisissä olleet kokivat lasten jäävän helposti taka-alalle.
Hankkeen käynnistivät Ann Lindgren Ruotsin kirkosta ja Helene Rahm Individuell Människohjälp -järjestöstä (IM). Tavoitteena oli kehittää menetelmä, joka asettaa huomion keskipisteeseen lasten kokemukset sodasta ja vainosta.Kun selvitettiin muita lasten kokemuksiin suuntautuneita menetelmiä, huomio kiinnittyi pian CAP-menetelmään (Children are people too). Se on Minnesota-mallin sovellus, jossa lähtökohtana on, että kokemuksia on parempi käsitellä ryhmässä kuin yksilöllisissä keskusteluissa. CAP-toiminnan täydennykseksi on saatu myös inspiraatiota menetelmästä Expressive Arts eli ekspressiivinen taideterapia.LO soveltaa Aaron Antonovskyn näkemyksen periaatteita. Antonovsky on israelilainen lääketieteellisen sosiologian professori. Hän on ottanut käyttöön käsitteen Sense of Coherence, yhteenkuuluvuuden tunne tuo kyvyn kohdata haasteita.
LO/LU korostaa sitä, mikä on tervettä ja tukee psyyken vahvistumista. LO/LU on ollut myös hyödyksi suhteissa kouluun ja koulunkäyntiin. Tämä on usein käynyt ilmi arvioinneissa, joita on esimerkiksi Skäggetorpin koulussa Linköpingissä tehty lähes kymmenen vuoden ajan, kun useat oppilaat ovat osallistuneet LO/LU-toimintaan.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 euroa/osallistuja sis. ruoan ja materiaalit
Täysihoito: ei ole
Muut kustannukset: Mahdolliset matkakustannukset jokainen hoitaa itse.
Tiedustelut kustannuksista: aino.hartikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: kaarina.rauhala@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Luulajan hiippakunta, Oulun hiippakunta, Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta