Luonto seurakunnan kasvatuksessa

Takaisin

(0,50 op)

Miten vahvistan lasten ja nuorten suhdetta luontoon? Kuinka ympäristöasioita voi lähestyä positiivisella, lapsia ja nuoria voimaannuttavalla tavalla? Koulutuksen aikana ollaan paljon luonnossa – opit teoriaa ja käytännön harjoitteita ympäristökasvatukseen seurakunnan kasvatuksessa.​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 10.-12.5.2021 verkkototeutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 26.4.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • ​​​​​​tunnistaa luontosuhteen roolin ja merkityksen seurakunnan kasvatustoiminnassa​
  • tunnistaa seurakunnan ympäristökasvatuksen perusteita
  • osaa hyödyntää luontoympäristöä kasvatustavoitteiden sekä hartaus- ja jumalanpalveluselämän tukena

Lisätietoja:

Ympäristökasvatus on osa seurakunnan omaa toimintaa ja tukee lasten ja nuorten spiritualiteettia. Koulutuksessa tutustut erilaisiin toimintatapoihin, joiden avulla voi vahvistaa luontosuhdetta ja tuoda ympäristönäkökulmia seurakunnan kasvatustyössä. Osallistuja oppii käyttämään työhönsä sopivia ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä suunnittelemaan toiminnallisia luontohartauksia, pyhiinvaelluspolkuja ja metsäjumalanpalveluksia. Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä oman seurakunnan toimintatapoihin ja kehittämistarpeisiin liittyen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 190 €
Kustannusten lisätiedot: Koulutuksen hintaan sisältyy pieni luonnon ihmettelyn materiaalipaketti.
Tiedustelut kustannuksista: koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi, 040 018 2278
Tiedustelut sisältö: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Aineistoa: http://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/luonto-seurakunnan-kasvatuksessa/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry