Luonto seurakunnan kasvatuksessa

Takaisin

​Millaisia ympäristöön liittyviä kysymyksiä lapset ja nuoret pohtivat? Miten vahvistaa positiivista luontosuhdetta ja hyödyntää lähiluontoa seurakunnan toiminnassa? Osin luontoympäristössä toteutettava koulutus mahdollistaa myös oman luontosuhteen tutkimisen.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö
Lisätietoja:
Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan seurakunnan omien tarpeiden mukaan ja sovitussa laajuudessa.

Koulutuksen sisältöjä esim.

  • lähiluonto oppimisympäristönä
  • toiminnallisia työskentelyjä kestävän kehityksen teemoista
  • luonto lapsen ja nuoren spiritualiteetin vahvistajana
  • luontosuhdetta vahvistavat raamatunkertomukset
  • ympäristökasvatuksen teoriaa ja menetelmiä
  • oman työn suunnittelu ympäristökasvatuksen näkökulmasta
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 040 035 7030
Tiedustelut sisältö: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 040 035 7030
Linkki kotisivulle: https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/luonto-kasvatuksessa-tilaus2022/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry