Luonto seurakunnan kasvatuksessa

Takaisin

​Millaisia ympäristökysymyksiä lapset, nuoret ja perheet pohtivat? Osin ulkona toteutuva koulutus ohjaa osallistujia vahvistamaan eri ikäisten myönteistä luontosuhdetta osana omaa työtä. Koulutus antaa käytännön työvälineitä ympäristökasvattajana toimimiseen sekä luontoon ja kestävään kehitykseen liittyvien aiheiden käsittelyyn lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö
Lisätietoja: ​​Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan seurakunnan omien tarpeiden mukaan ja sovitussa laajuudessa. Koulutuksen sisältöjä voivat olla esim.

  • luonnossa liikkuminen ja lähiluonto oppimisympäristönä
  • lapsen, nuoren ja perheen luontosuhteen vahvistaminen
  • ympäristökasvatuksen lähtökohtia ja menetelmiä
  • lähiluonto oppimisympäristönä
  • luontopolut lisätyn todellisuuden avulla
  • luonnonmateriaaleja ja luontoa hyödyntävät animaatiot
  • toiminnallisia työskentelyjä kestävän kehityksen teemoista
  • luonto spiritualiteetin vahvistajana
  • luontosuhdetta vahvistavat raamatunkertomukset
  • oman työn suunnittelu ympäristökasvatuksen näkökulmasta.

Tiedustelut kustannuksista: Satu Renikainen, satu.reinikainen@step.fi, 040 701 9713
Tiedustelut sisältö: Satu Renikainen, satu.reinikainen@step.fi, 040 701 9713
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230510115646TI000284