Luontohengellisyys

Takaisin

(5 op)

​​Luontohengellisyys kytkee yhteen kokonaisvaltaisen luontohyvinvoinnin, kristillisen hiljaisuuden viljelyn ja ekologisen ajattelun. Painopisteenä on kaikilla aisteilla koettava yhteys luontoon

Koulutus tuottaa uudenlaista osaamista seurakuntatyön tarpeisiin jumalanpalveluselämässä, sielunhoidossa, kasvatuksen alalla, diakoniassa sekä yhteiskunnallisessa työssä.

Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Muut, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Orientoiva verkkotapaaminen 5.4.2022 klo 9-13; I lähijakso 3.-5.5..2022; II lähijakso 3.-5.10.2022. Toimintakeskus AitO, Kirjoniementie 15 Tampere.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa tarkastella luontohyvinvoinnin, kristillisen spiritualiteetin ja ekologisen ajattelun välisiä kytkentöjä ja kysymyksiä.
  • ohjata ympäristötunteiden käsittelyä osana omaa työtään.
  • ohjata luontopyhiinvaelluksia, -hartauksia ja -harjoituksia.
Lisätietoja: ​Koulutus (laajuus 5 op) koostuu

  • Orientoivasta ennakkotehtävästä ja verkkotapaamisesta 5.4.2022. Orientaation osana luetaan teos Suuren järven syvä hengitys, jonka pohjalta osallistuja alkaa jo pohtia omaa kehittämishankettaan (1 op)
  • Kahdesta lähijaksosta (1,5 op)
  • Perehtymisestä kirjallisuuteen (0,5 op): Mieli maassa – ympäristötunteet – Panu Pihkala (Kirjapaja 2019), Suuren järven syvä hengitys – luontosuhde ja kokonainen mieli – Pauliina Kainulainen (Kirjapaja 2019), Luontokirkkovuosi- hartauksia luonnossa ja luonnosta – toim. Suvielise Nurmi ja Panu Pihkala (Lasten Keskus, PTK 2013).
  • Oman oppimistehtävän ohjatusta suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä tehtävän dokumentoinnista ja reflektiosta. 2 op​
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 390 €
Täysihoito: 245 €/lähijakso, yht. 490 €
Kustannusten lisätiedot: Hiljaisuuden Ystävät ry:n henkilö- ja yhteisöjäsenet saavat osallistumismaksusta alennusta 10 %.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, +358453430200
Tiedustelut sisältö: Juha Tanska, juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, +358453430200
Linkki kotisivulle: http://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Tampereen seurakuntayhtymä