Luontohengellisyys

Takaisin

(5 op)

​​Luontohengellisyys kytkee yhteen kokonaisvaltaisen luontohyvinvoinnin, kristillisen hiljaisuuden viljelyn ja ekologisen ajattelun. Painopisteenä on kaikilla aisteilla koettava yhteys luontoon.

Tämä ajankohtainen koulutus tuottaa uudenlaista osaamista seurakuntatyön tarpeisiin jumalanpalveluselämässä, sielunhoidossa, kasvatuksen alalla, diakoniassa ja muussa yhteiskunnallisessa työssä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kestävä kehitys ja ympäristö, Spiritualiteetti, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Vapaaehtoistoiminta, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Orientoiva ennakkotapaaminen verkossa 3.4.2024, 1. lähijakso 6.-8.5.2024, 2. lähijakso 7.-9.10.2024. AitO-keskus, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere.
Ilmoittautuminen viimeistään: 2.2.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa tarkastella luontohyvinvoinnin, kristillisen spiritualiteetin ja ekologisen ajattelun välisiä kytkentöjä ja kysymyksiä.
  • ohjata ympäristötunteiden käsittelyä osana omaa työtään.
  • ohjata luontopyhiinvaelluksia, -hartauksia ja -harjoituksia.

Lisätietoja: ​​Koulutus (5 op) koostuu

  • Orientoivasta ennakkotehtävästä ja verkkotapaamisesta. Orientaation osana luetaan teos Suuren järven syvä hengitys, jonka pohjalta osallistuja alkaa jo pohtia omaa kehittämishankettaan (1 op)
  • Kahdesta lähijaksosta (1,5 op)
  • Perehtymisestä kirjallisuuteen (0,5 op): Mieli maassa – ympäristötunteet – Panu Pihkala (Kirjapaja 2019), Suuren järven syvä hengitys – luontosuhde ja kokonainen mieli – Pauliina Kainulainen (Kirjapaja 2019), Luontokirkkovuosi- hartauksia luonnossa ja luonnosta – toim. Suvielise Nurmi ja Panu Pihkala (Lasten Keskus, PTK 2013).
  • Oman oppimistehtävän ohjatusta suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä tehtävän dokumentoinnista ja reflektiosta. 2 op
  • Kouluttajina toimivat Pauliina Kainulainen, Panu Pihkala ja Jussi Holopainen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 280 € / lähijakso.
Täysihoito: 258 € / lähijakso. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Laskutus kahdessa erässä. Hiljaisuuden Ystävät ry:n henkilö- ja yhteisöjäsenten työntekijät saavat osallistumismaksusta 5 % alennusta.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi tai Susanna Erätuli 0500 500 520
Tiedustelut sisältö: Juha Tanska, juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Linkki kotisivulle: http://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Tampereen seurakuntayhtymä, Step-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230504234111KO001494