Meditatiivisen valokuvauksen perusteet

Takaisin

(8 op)

​​Hiljaisuuden Ystävien toteuttama Meditatiivisen valokuvauksen ohjaamisen perusteet -koulutus johdattaa meditatiivisen, läsnä olevan valokuvauksen teoriaan ja käytäntöön seurakuntatyön näkökulmasta. Meditatiivinen valokuvaus yhdistää myötätuntoisen katseen, läsnäolon ja aistien harjoittamisen hengellisen katselemisen perinteeseen. Apuvälineenä käytetään kameraa. Meditatiivisen valokuvauksen perusteet tuottaa osaamista soveltaa menetelmää eri-ikäisten ryhmien ohjaamisessa, valokuvaretriiteissä, sielunhoidossa, työyhteisön kehittämisessä ja mentoroinnissa osana omaa perustehtävää. Menetelmässä liitytään hiljaisuuden viljelyyn ja mystiikan teologiaan, jossa olennaista on kokemus ja vastaanottavainen sisäinen tila. Opiskelu ei edellytetä harrastuneisuutta valokuvaukseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. jakso 16.–18.10.2023, 2. lähijakso 23.–25.4.2024, 3. lähijakso 17.–19.9.2024 verkkotapaamiset 4.12.2023, 23.1. ja 2.4.2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee meditatiivisen valokuvauksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet
  • tiedostaa katseen merkityksen ihmisen varhaisessa vuorovaikutuksessa ja aikuisuudessa
  • tiedostaa oman katseensa vaikutuksia hyvän työilmapiirin kehittämisessä
  • tunnistaa tunteiden ja piilotajuisen vaikutuksia osana havaintokokemusta
  • osaa havainnoida osallisuutta ja syrjään jäämistä omassa työyhteisössään ja työtehtävissään
  • osaa hyödyntää laaja-alaisesti meditatiivisen valokuvauksen mahdollisuuksia omassa elämässään ja työssään
  • luo uudenlaista kristillisestä spiritualiteetista ammentavaa, valokuvausta apuvälineenä käyttävää kohtaavaa toimintaa eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa
  • sitoutuu meditatiivisen valokuvauksen eettisiin periaatteisiin.

Lisätietoja: ​​Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta, se kestää vuoden ja se jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Koulutus rakentuu kolmesta lähijaksosta ja kolmesta verkkotapaamisesta. Tapaamisten välissä osallistuja kokeilee meditatiivisen valokuvauksen harjoituksia omassa elämässään ja työssään. Osallistuja tallettaa kuviaan ja reflektoi kokemaansa oppimispäiväkirjaan.

Koulutuksessa hyödynnetään materiaalia ja harjoituksia teoksesta Johanna Tanska, Juha Tanska: Lempeä linssi. Valokuvaus tienä läsnäoloon. Kirjapaja 2020.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 190 €/lähijakso, yht. 555 €. Hiljaisuuden Ystävien ja yhteisöjäsenten työntekijöille yht. 520 €
Täysihoito: 185 €/lähijakso (1 hh talon liinavaattein).
Muut kustannukset: 50 €:n materiaalimaksu
Kustannusten lisätiedot: Laskuttajana on Kymenlaakson opisto
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, Susanna Erätuli +358 50 050 0520
Tiedustelut sisältö: juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, 045 343 0200
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Arkistointitunnus: KK20220430034315KO001148