Meditatiivisen valokuvauksen perusteet

Takaisin

(8 op)

​​​Meditatiivisen valokuvauksen ohjaamisen perusteet -koulutus johdattaa meditatiivisen, läsnä olevan valokuvauksen teoriaan ja käytäntöön seurakuntatyön näkökulmasta. Meditatiivinen valokuvaus yhdistää myötätuntoisen katseen, läsnäolon ja aistien harjoittamisen hengellisen katselemisen perinteeseen. Apuvälineenä käytetään puhelimen kameraa. Meditatiivisen valokuvauksen perusteet tuottaa osaamista soveltaa menetelmää eri-ikäisten ryhmien ohjaamisessa, valokuvaretriiteissä, sielunhoidossa, työyhteisön kehittämisessä ja mentoroinnissa osana omaa perustehtävää. Menetelmässä liitytään hiljaisuuden viljelyyn ja mystiikan teologiaan, jossa olennaista on kokemus ja vastaanottavainen sisäinen tila. Opiskelu ei edellytetä harrastuneisuutta valokuvaukseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Sielunhoito, Spiritualiteetti, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 15.–17.3. ja 6.–8.9.2024 sekä 31.1.–2.2.2025, Poitsilan kartano, Tikkupolku 1, Hamina.; verkkotapaamiset 3.5. ja 11.11. 2024.
Ilmoittautuminen viimeistään: 22.1.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tuntee meditatiivisen valokuvauksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet
  • tiedostaa katseen merkityksen ihmisen varhaisessa vuorovaikutuksessa ja aikuisuudessa
  • tiedostaa oman katseensa vaikutuksia hyvän työilmapiirin kehittämisessä
  • tunnistaa tunteiden ja piilotajuisen vaikutuksia osana havaintokokemusta
  • osaa havainnoida osallisuutta ja syrjään jäämistä omassa työyhteisössään ja työtehtävissään
  • osaa hyödyntää laaja-alaisesti meditatiivisen valokuvauksen mahdollisuuksia omassa elämässään ja työssään
  • luo uudenlaista kristillisestä spiritualiteetista ammentavaa, valokuvausta apuvälineenä käyttävää kohtaavaa toimintaa eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa
  • sitoutuu meditatiivisen valokuvauksen eettisiin periaatteisiin.

Lisätietoja: ​​​Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta, se kestää vuoden ja se jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Koulutus rakentuu kolmesta lähijaksosta ja kolmesta verkkotapaamisesta. Tapaamisten välissä osallistuja kokeilee meditatiivisen valokuvauksen harjoituksia omassa elämässään ja työssään. Osallistuja tallettaa kuviaan ja reflektoi kokemaansa oppimispäiväkirjaan.Koulutuksessa hyödynnetään materiaalia ja harjoituksia teoksesta Johanna Tanska, Juha Tanska: Lempeä linssi. Valokuvaus tienä läsnäoloon. Kirjapaja 2020.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 220 €/lähijakso
Täysihoito: 230 €/lähijakso
Muut kustannukset: Materiaalimaksu 50 €
Kustannusten lisätiedot: Laskutus kolmessa erässä. Hiljaisuuden Ystävät ry:n jäsenet ja yhteisöjäsenten työntekijät saavat osallistumismaksusta -5 %:n al
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi tai Susanna Erätuli 0500 500 520
Tiedustelut sisältö: Juha Tanska, juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi, 0400 555 117
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Step-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230503122600KO001440