Mielenterveyden vahvistaminen

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli

Mielenterveys on monimuotoinen kokonaisuus. Kuinka osaamme tukea ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä? Miten työntekijöinä vahvistamme omia voimavarojamme? Koulutuksessa tarkastelemme mielenterveyden kysymyksiä ja teemoja eri näkökulmista ja etsimme konkreettisia tapoja kehittää omaa työtä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Kanttorit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 23.1., 9.4. ja 21.5. Teams, 11.-13.3.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tunnistaa ihmismielen haavoittuvuutta ja erilaisia keinoja suojautua ahdistukselta
  • osaa asettua auttavaan suhteeseen
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä auttamistyössä
Lisätietoja: ​​​Sisältönä: Ihmiskäsitys, mielenterveyden hauraus, ikäkausien merkitys, hengellisyyden moninaisuus: kuormittavuus ja kannattelevuus, hengellisyys ja mielenterveys, sukupuoli ja seksuaalisuus, mielenterveyden häiriöt, menetelmiä ja harjoituksia arjen työhön

Koulutus toteutetaan kolmena koulutuspäivänä verkossa ja kolmen päivän lähijaksona Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Koulutuspäivien välillä Teamsissa tapaavat pienryhmät ovat työskentelyn tukena. Koulutuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä sekä oppimistehtäviä.

Koulutus on Diakonian (DEK) ja Kasvatuksen (KEK) erityiskoulutuksen valinnainen moduuli Tämän moduulin voi myös erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Yhteisötyön erityiskoulutukseen (YTEK) .

Moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 300 €
Täysihoito: 261 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi, 050 342 7031, Elina Ingman
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230629123844KO001589