Monialainen ja yhteensovittava johtaminen, sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto

Takaisin

(90 op)

Koulutus tuottaa osaamista työelämän kehittämiseen ja johtamistehtäviin sekä monialaista ja syventävää erityisosaamista, jota tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

​Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla tai kolmannella sektorilla työskentelevän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön osaamisen syventämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2023-Syksy 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.3.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika ja -ohjeet vahvistetaan opintopolku.fi:ssä kevään 2023 aikana.
Osaamistavoitteet:

​Opiskelija osaa

  • hyödyntää menetelmällistä osaamistaan tavoitteellisten palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja monialaisen työn koordinoimiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti johtamis- ja kehittämisosaamista vaativissa tehtävissä julkisella, yksityisellä sektorilla tai järjestötoiminnassa,
  • jatkuvan kehittämisen toimintamallin
  • mahdollistaa asiantuntijana ja esimiehenä asiakkaille ja asiakasryhmille oikea-aikaisia ja korkealaatuisia palveluita,
  • johtaa monia palveluja tarvitsevien asiakasryhmien palveluketjuja ja -kokonaisuuksia hyödyntäen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Lisätietoja: ​Koulutuksen ydinsisällöt ovat- asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen ja palvelukokonaisuuksien johtaminen, – yhteiskehittäminen ja prosessien johtaminen sekä- hallinnonalat ja toimijarajat ylittävän yhteistoiminnan johtaminen. Koulutuksen sisältöjä yhdistävä teema on monialainen ja tutkimukseen perustuva tiedolla johtaminen ja kehittäminen.
Koulutus toteutetaan verkko-opintoina hyödyntäen opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Koulutukseen voi myös sisältyä aikaan sidottua opiskelua ja yhteiskehittämistä työelämän kanssa.
Opiskeluaika on 2 vuotta.

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

– sosionomi (AMK)
– sosionomi (AMK), diakoniatyö
– sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
– sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
– sairaanhoitaja (AMK)
– sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
– terveydenhoitaja (AMK)
– soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 0 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: hakijapalvelut@diak.fi
Tiedustelut sisältö: hakijapalvelut@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/yamk
Aineistoa: https://opinto-opas.diak.fi/fi/43205/fi/56276
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu