Monialainen ja yhteensovittava johtaminen, sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto

Takaisin

(90 op)

​​Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -koulutus tuottaa osaamista työelämän kehittämiseen ja johtamistehtäviin sekä monialaista ja syventävää erityisosaamista, jota tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on menetelmällistä osaamista tavoitteellisten palvelupolkujen ja –kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja yhteisen työn koordinoimiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi osaat johtaa monia palveluja tarvitsevien asiakasryhmien palveluketjuja ja -kokonaisuuksia hyödyntäen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla tai kolmannella sektorilla työskentelevän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön osaamisen syventämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2024 – syksy 2026
Ilmoittautuminen viimeistään: 27.3.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika ja -ohjeet vahvistetaan opintopolku.fi:ssä kevään 2024 aikana.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa

  • hyödyntää menetelmällistä osaamistaan tavoitteellisten palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja monialaisen työn koordinoimiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti johtamis- ja kehittämisosaamista vaativissa tehtävissä julkisella, yksityisellä sektorilla tai järjestötoiminnassa,
  • jatkuvan kehittämisen toimintamallin
  • mahdollistaa asiantuntijana ja esimiehenä asiakkaille ja asiakasryhmille oikea-aikaisia ja korkealaatuisia palveluita,
  • johtaa monia palveluja tarvitsevien asiakasryhmien palveluketjuja ja -kokonaisuuksia hyödyntäen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Lisätietoja: ​​Koulutuksen ydinsisällöt ovat- asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen ja palvelukokonaisuuksien johtaminen, – yhteiskehittäminen ja prosessien johtaminen sekä- hallinnonalat ja toimijarajat ylittävän yhteistoiminnan johtaminen. Koulutuksen sisältöjä yhdistävä teema on monialainen ja tutkimukseen perustuva tiedolla johtaminen ja kehittäminen.
Koulutus toteutetaan verkko-opintoina hyödyntäen opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Koulutukseen voi myös sisältyä aikaan sidottua opiskelua ja yhteiskehittämistä työelämän kanssa.

Opiskeluaika on 2 vuotta.

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:– sosionomi (AMK)
– sosionomi (AMK), diakoniatyö
– sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
– sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
– sairaanhoitaja (AMK)
– sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
– terveydenhoitaja (AMK)
– soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 0 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: hakijapalvelut@diak.fi
Tiedustelut sisältö: hakijapalvelut@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/yamk
Aineistoa: https://opinto-opas.diak.fi/fi/43205/fi/56276
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230420122341KO001316