Monialainen ja yhteensovittava johtaminen, sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto

Takaisin

(90 op)

​Syvennä osaamistasi ja opiskele YAMK-tutkinto!

​Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista monialaisen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluiden johtamisessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2022 – Kevät 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika ja -ohjeet vahvistetaan opintopolku.fi:ssä kevään 2022 aikana.
Osaamistavoitteet: ​Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on menetelmällistä osaamista tavoitteellisten palvelupolkujen ja –kokonaisuuksien muotoilemiseksi ja yhteisen työn koordinoimiseksi vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Olet sisäistänyt jatkuvan kehittämisen toimintamallin sekä mahdollistat asiantuntijana ja esimiehenä asiakkaille ja asiakasryhmille oikea-aikaisia ja korkealaatuisia palveluita. Osaat johtaa monia palveluja tarvitsevien asiakasryhmien palveluketjuja ja -kokonaisuuksia hyödyntäen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin osaamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Lisätietoja: ​​​Koulutuksen ydinsisällöt ovat – asiakaslähtöisten menetelmien kehittäminen ja palvelukokonaisuuksien johtaminen,- yhteiskehittäminen ja prosessien johtaminen sekä – hallinnonalat ja toimijarajat ylittävän yhteistoiminnan johtaminen. Koulutuksen sisältöjä yhdistävä teema on monialainen ja tutkimukseen perustuva tiedolla johtaminen ja kehittäminen.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina hyödyntäen opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Koulutukseen voi myös sisältyä aikaan sidottua opiskelua ja yhteiskehittämistä työelämän kanssa.

Opiskeluaika on 2 vuotta.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka syventävät ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista. YAMK-koulutuksissa opiskelu on vahvasti työelämälähtöistä, ja esimerkiksi opinnäytetyö tehdään koko koulutuksen läpäisevänä prosessina yhteistyössä työelämän kanssa.Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea: – sosionomi (AMK) – sosionomi (AMK), diakoniatyö- sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö- sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus- sairaanhoitaja (AMK)- sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö- terveydenhoitaja (AMK)- soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 0 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: hakijapalvelut@diak.fi
Tiedustelut sisältö: hakijapalvelut@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/yamk
Aineistoa: https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/yamk/monialainen-ja-yhteensovittava-johtaminen
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu