Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä

Takaisin

(5 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, valinnainen moduuli, MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli

Koulutuksessa käsitellään messun olemusta ja suomalaisten kulttuuristen piirteiden vaikutusta jumalanpalveluselämään. Sen keskiössä ovat myös vieraanvaraisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus seurakunnan elämässä ja toiminnassa. Koulutuksessa käsitellään myös äidinkieltä uskonkielenä, musiikin merkitystä ja mahdollisuuksia sekä ekumeenisuutta jumalanpalveluselämässä-

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: 27.-29.10.2020, Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin tilat, Jyväskylä sekä 2021 helmikuussa (alustava)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/monikulttuurisuusjp1
Osaamistavoitteet: Osallistuja – ymmärtää jumalanpalveluselämän ekumeenisen ja kulttuurisidonnaisen luonteen – osaa kehittää jumalanpalveluselämän vieraanvaraisuutta ja yhteisöllisyyttä – osaa huomioida ihmisten erilaisia kulttuurisia lähtökohtia jumalanpalveluselämässä
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Muut kustannukset: majoitus- ja matkakustannukset
Kustannusten lisätieto: Osalistumismaksu sisältää lounaat ja kahvit. Jokainen osallistuja huolehtii itse majoitus- ja matkakustannuksistaan ja varaa itse majoituksen.
Tiedustelut: Ulla Siirto ulla.siirto@evl.fi 040-6881440
Lisätietoja: Koulutus koostuu orintaatiotehtävästä, kahdesta lähijaksosta sekä etäjaksolla toteutettavasta kehittämistehtävästä. Toinen lähijakso on vuonna 2021 (alustavasti helmikuussa) Tampereella. Kustannukset ovat suunnilleen samaa luokkaa kuin vuonna 2020. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, etusijalla ovat Tampereen ja Lapuan hiippakuntien työntekijät.
Linkki kotisivulle: http:/evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Yhteistyökumppani: Lapuan hiippakunta