Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli KTE/V Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Tule tutkimaan monikulttuurisen jumalanpalveluksen luonnetta: mikä on messun olemus ja miten suomalaiset kulttuuriset piirteet ovat vaikuttaneet jumalanpalveluselämään. Miten voimme avata ovia kulttuurien välisyydelle jumalanpalveluksessa ja edistää siten vieraanvaraisuutta, yhdessä elämistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa. Koulutuksessa käsitellään myös äidinkieltä uskonkielenä, musiikin merkitystä ja mahdollisuuksia sekä ekumeenisuutta jumalanpalveluselämässä.​

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 27.-29.1. ja 9.-10.8.2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmään mahtuu 20 osallistujaa
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– ​ymmärtää jumalanpalveluselämän ekumeenisen ja kulttuurisidonnaisen luonteen
– osaa kehittää jumalanpalveluselämän vieraanvaraisuutta ja yhteisöllisyyttä
– osaa huomioida ihmisten erilaisia kulttuurisia lähtökohtia jumalanpalveluselämässä​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 80 euroa (1. ja 2. osiot yhteensä)
Täysihoito: 27.-28.1.2021 188 euroa (vain ruuat 42 euroa) ja 9.-10.8.2021 100 euroa (vain ruuat 27 euroa)
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Tiedustelut kustannuksista: ulla.siirto@evl.fi
Tiedustelut sisältö: ulla.siirto@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta