Monimuotoinen kristillinen spiritualiteetti

Takaisin

(5 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli REK/V Raamattuteologian erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu.
​​Tutustu erilaisiin hengellisen elämän ilmiöihin kokemuksellisesti. Havainnoi spiritualiteetin erilaisia ilmenemismuotoja erityisesti kristillisestä näkökulmasta ja arvioi niiden soveltuvuutta seurakuntaelämään ja omaan sisimpään.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Papit, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 20.-23.8.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää ja toinen kolmen päivän lähijakso keväällä 2025
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa havainnoida ja jäsentää kristillisen spiritualiteetin ilmenemismuotoja ja tuntee niiden taustalla olevia traditioita
  • osaa asettua luontevasti dialogiin keskustelemaan hengellisestä elämästä
  • osaa hyödyntää erilaisia spiritualiteetin muotoja seurakuntaelämässä.

Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöjä ovat mm. hiljaisuuden viljely, messu, bibliodraama, hiljaisuuden jooga, ignatiaaninen spiritualiteetti, ikonit, hengellinen ohjaus ja kristillinen meditaatio.
​Koulutus on seuraavien erityiskoulutusten valinnainen moduuli: JEK, KEK, MEK, REK ja YTEK. Moduulin voi erikseen sopien liittää myös Kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (KTE) valinnaiseksi moduuliksi tai Ylemmän pastoraalin teologisiin opintokokonaisuuteen (YP/T).
Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset
Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Osallistumismaksu: 170 €/jakso
Täysihoito: 1. jakso 499 € ja 2. jakso v. 2025 n. 261 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 1. jakso 149 € ja 2. jakso v. 2025 n. 86 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terhi.paananen@evl.fi ja henri.jarvinen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230529104415KO001567