Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä

Takaisin

(15 op)

​​Yhteiskuntamme moninaistuu nopeasti, mikä muuttaa myös sosiaalialan toimintaympäristöä. Moninaistuvat taustat, kielet, kulttuurit ja elämäntavat näkyvät niin asiakkaissa, työyhteisöissä kuin palveluntarpeissa.Avoimen amk:n 15 opintopisteen opintokokonaisuus Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä tarjoaa monipuolisesti tietoja ja välineitä muuttuvan toimintakentän tarpeisiin. Syvennät osaamistasi moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuvaan työ-, ohjaus- ja neuvontatyöhön. Näiden opintojen jälkeen osaat toimia maahanmuuttoon ja maahanmuuttajatyöhön liittyvissä haasteellisissa tilanteissa sekä soveltaa erilaisia moninaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä kotoutumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviä työmenetelmiä.Opintokokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.7.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • osaa tehdä kulttuurien välistä neuvonta- ja ohjaustyötä
 • kehittää ja syventää kulttuurisensitiivistä ammatillista työotetta
 • tuntee erilaisia vähemmistöjä ja osaa työskennellä kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
 • tuntee kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
 • osaa edistää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua asiakastyössä
 • osaa analysoida ja kehittää kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä
 • ymmärtää kulttuurien välistä viestintää ja osaa toimia tulkin kanssa- tuntee maahan muuttaneiden kotoutumisprosessin ja osaa toimia kotoutumista edistävästi
 • osaa soveltaa kotouttamislakia sosiaalialan ruohonjuuritason työssä
 • tuntee kotoutumisen palvelujärjestelmät ja toimijat
 • osaa tehdä kotouttamistyötä eri tavoin Suomeen muuttaneiden parissa
 • osaa toimia kotouttavasti yksilö-, perhe- ja verkostotyön tasoilla
 • tuntee erilaiset kulttuuri- ja perhekäsitykset asiakastyössä
 • osaa toimia maahanmuuttoon ja maahanmuuttajatyöhön liittyvissä haasteellisissa tilanteissa ja osaa tunnistaa ja ennaltaehkäistä haitallisia perinteitä sekä toimia niiden vähentämiseksi
 • osaa analysoida ja kehittää kotouttamistyötä asiakastyössä ja työyhteisöissä- osaa työskennellä moninaisten asiakasryhmien kanssa heidän erityistarpeensa ymmärtäen ja tunnistaen
 • osaa soveltaa erilaisia moninaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä kotoutumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviä työmenetelmiä sosiaalialan työssä ja työyhteisöissä
 • osaa tarkastella kriittisesti erilaisia työmenetelmiä ja kehittää niitä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi
 • osaa kehittää kulttuurisensitiivistä työotetta.

Lisätietoja: ​Opinnoissa tarvitaan moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta eri opintojaksosta MON01 Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta, MON02 Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa ja MON03 Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät.Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230420095400KO001308