Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä

Takaisin

(15 op)

Haluatko osaamista moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuvaan työ-, ohjaus- ja neuvontatyöhön? Avoimen amk:n opintojen myötä osaat toimia maahanmuuttoon ja maahanmuuttajatyöhön liittyvissä haasteellisissa tilanteissa sekä soveltaa erilaisia moninaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä kotoutumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviä työmenetelmiä.
Kokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintojaksosta. Se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opinnoissa tarvitaan moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: MON01 Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta: Opiskelija
– osaa tehdä kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä
– syventää ja kehittää kulttuurisensitiivistä ammatillista työotetta
– tuntee erilaisia vähemmistöjä ja osaa työskennellä kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
– osaa edistää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua asiakastyössä
– tuntee kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
– osaa analysoida ja kehittää kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä

MON02 Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa: Opiskelija
– osaa soveltaa kotouttamislakia sosiaalialan ruohonjuuritason työssä
– tuntee maahan muuttaneiden kotoutumisprosessin ja osaa toimia kotoutumista edistävästi
– tuntee kotoutumisen palvelujärjestelmät
– osaa tehdä kotouttamistyötä eri tavoin Suomeen muuttaneiden parissa
– osaa toimia kotouttavasti yksilö- perhe- ja verkostotyön tasoilla
– tuntee erilaiset kulttuuri- ja perhekäsitykset asiakastyössä
– osaa toimia maahanmuuttoon ja maahanmuuttajatyöhön liittyvissä haasteellisissa tilanteissa sekä osaa tunnistaa ja ennaltaehkäistä haitallisia perinteitä että toimia niiden vähentämiseksi
– osaa analysoida ja kehittää kotouttamistyötä asiakastyössä ja työyhteisöissä

MON03 Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät: Opiskelija
– osaa työskennellä moninaisten asiakasryhmien kanssa heidän erityistarpeensa ymmärtäen ja tunnistaen
– osaa soveltaa erilaisia moninaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä kotoutumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviä työmenetelmiä sosiaalialan työssä ja työyhteisöissä
-osaa tarkastella kriittisesti erilaisia työmenetelmiä ja kehittää niitä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi
– osaa kehittää kulttuurisensitiivistä työotetta

Lisätietoja: Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri opintojaksosta MON01 Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta, MON02 Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa ja MON03 Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät.
Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kokonaisuuden valitsevat ilmoittautuvat kerralla kaikkiin opintoihin, mutta opintojaksot on myös mahdollista suorittaa erikseen oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Erikseen ilmoittautuessa opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu