Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kohtaaminen seurakunnassa

Takaisin

(1 op)

​Koulutuksessa tutustutaan yleisimpiin neuropsykiatrisiin häiriöihin (esimerkiksi ADHD, Touretten syndrooma, Autismin kirjon häiriöt) ja miten ne ilmenevät. Neuropsykiatriset oireet vaikuttavat mm. yksilön vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden säätelyyn sekä oman toiminnan ohjaukseen ja asettavat haasteita toimintaympäristön muokkaamiselle neuropsykiatrisesti oireilevalle henkilölle soveltuvaksi. Koulutus lisää ymmärrystä neuropsykiatrisesta oireilusta ja vahvistaa valmiuksia tukea neuropsykiatrisesti oireilevaa lasta ryhmässä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 26.-27.8.2024, STEP-koulutus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.6.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee neuropsykiatrisia oireita kuten ADHD tai autismikirjon piirteitä
  • tietää, millä tavalla nepsy-oireisten lasten vuorovaikutusta voi tukea ryhmätoiminnassa.
Lisätietoja: ​​Miten kohdata nepsy-oireinen lapsi ja hänen perheensä? Miten voit ennakoida haastavia tilanteita ja tukea nepsy-piirteisten lasten osallistumista toimintaan? Koulutuksen sisältöjä

  • tietoa neuropsykiatrisista oireista ja oireyhtymistä
  • käytännön keinoja nepsy-piirteitä omaavien lasten ja nuorten vuorovaikutuksen ja ryhmätoiminnan ohjaamiseen

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten kanssa työskenteleville. Kouluttajana Sanna Välitalo, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisluokanopettaja ja neuropsykiatrinen valmentaja Koulutuksen kokonaisuus 2 pv, orientoiva tehtävä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 210 €
Täysihoito: 125 €/1hh tai 105 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Hinnat eriteltyinä: ateriat 42 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 84 €/1hh tai 64 €/2hh.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Anna Kärri, Anna.karri@step.fi, 0447922389
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230522095151KO001555