Nuoret vaikuttavat

Takaisin

(2 op)

​​Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 19.-20.9.2022 ja 10.11.2022, Partaharjukeskus, Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee osallisuuden teoreettisia taustoja
  • osaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa
  • osaa ohjata ja kehittää vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa.
Lisätietoja: ​​Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on ajankohtaista vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria.

Ensimmäisessä kahdessa kontaktipäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa. Kolmannessa kontaktipäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista. Kouluttajat kommentoivat ennakkotehtävää ja etäopiskelujakson tehtävää sähköisesti.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Kuopion hiippakunnan ja Mikkelin hiippakunnan seurakuntien työntekijöille hiippakuntien tukema kurssimaksu 60 €, muille 160 €.
Täysihoito: 2 hh 132 €, 1 hh 162,00 €/osallistuja
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 0400 279376, Juha Antikainen, juha.antikainen@evl.fi, 044 7050 609
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi
Aineistoa: https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/tietoa-koulutuksista
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Mikkelin hiippakunta, Lasten ja nuorten keskus ry, Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat