Nuoret vaikuttavat

Takaisin

(2 op)

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Täydennä osallisuuteen liittyvää osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!​​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 26.-27.1.2021 ja 27.4.2021 Allianssi-talo (Asemapäällikönkatu 1), Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

 Osallistuja 

tutustuu osallisuuden teoreettisiin näkökulmiinosaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssaosaa ohjata vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa​

Lisätietoja:

Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on entistä ajankohtaisempaa vaikuttajaryhmien myötä. Tässä koulutuksessa perehdyt lapsivaikutusten arviointiin ja osallisuuden edistämiseen seurakunnassa. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria. Ensimmäisessä kahdessa lähipäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voi​​t alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa. Tehtävän raportointi tukee ryhmän yhteistä oppimista. Kolmannessa lähipäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista. Kouluttajat kommentoivat ennakkotehtävää ja etäopiskelujakson tehtävää sähköisesti.

Kouluttajina Tarja Liljendahl (Lasten ja nuorten keskus ry) ja Sirpa Syrjä (Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat).​​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 190 €
Täysihoito: Osallistuja vastaa mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista itse.
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksu sisältää aamupäivä- ja päiväkahvin koulutuspäivinä. Lounasta voi nauttia omakustanteisesti joko Allianssi-talolla tai läheisissä ravintoloissa.
Tiedustelut kustannuksista: koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi, 040 018 2278
Tiedustelut sisältö: Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376
Linkki kotisivulle: http://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: http://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/nuoret-vaikuttavat-helsinki/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry
Yhteistyökumppanit: Agricola-opintokeskus, Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat