Nuoret vaikuttavat

Takaisin

(2 op)

​Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Miten päästä liikkeelle nuorten vaikuttajaryhmien kanssa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: I jakso 10.-11.4.2024, II jakso 23.5.2024, verkkototeutus (teams)
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.3.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tuntee osallisuuden teoreettisia taustoja
  • osaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa
  • osaa ohjata ja kehittää vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa.
Lisätietoja: ​​Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on erityisen ajankohtaista vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria. Ensimmäisessä kahdessa kontaktiopetuspäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, joilla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa. Kolmannessa kontaktiopetuspäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 210 €
Täysihoito: 0 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Sirpa Syrjä, sirpa.syrja@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230522083822KO001552