Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus

Takaisin

(5 op)

​​​Lisää osaamista nuorten asumisneuvontaan ja -ohjaukseen! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään nuorten asumisneuvonnan toimijakenttään sekä nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteisiin. Lisäksi hankit osaamista asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeisistä käsitteistä, työn lähtökohdista sekä työn oikeudellisesta perustasta. Opintojakson aikana pääset kehittämään ammatillista osaamistasi asumisneuvontatyössä.Opintojakso soveltuu sosiaali- ja terveysalan kuten myös humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville ja suorittaneille henkilöille, joilla on perustiedot nuorten asumisneuvonnan työstä ja toimintaympäristöstä. Opintojaksolla opiskelija voi lisätä ja syventää ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuutta, jota nuorten asumisneuvonnan tehtävissä tarvitaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.11.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla kesällä 2024. Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen.
Osaamistavoitteet: ​​Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
  • Tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
  • Ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralain ja vuokrasopimuksen
  • Tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
  • Osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksi otto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö.

Lisätietoja: ​Opintojakson ydinsisällöt ovat

  • Nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
  • Asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
  • Asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
  • Nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
  • Asumisneuvonnan työkäytännöt.

Opintojakso koostuu asiantuntijatallenteista, muusta opetusmateriaalista ja oppimistehtävistä (tietotesteistä). Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75€
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230804080006KO001593