Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä – orientoitumiskoulutus

Takaisin

(3 op)

Toteutetaan rinnakkain pappis- ja diakoniavihkimykseen valmentavan ordinaatiovalmennuksen kanssa

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: orientaatio ja perehdyttäminen
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, uudet työntekijät
Aika ja paikka: * 7.-9.10.2020, Helsingin hpk tuomiokapituli, Bulevardi 16B

* 19.10.2020 Alppilan kirkko

* 21.-23.10.2020 Retriitti Riuttarannan leirikeskus, Vihti

* 27.10.2020, Alppilan kirkko

* messu 1.11.2020. Helsingin tuomiokirkko

Ilmoittautuminen viimeistään: 7.9.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Osallisena_kirkon_uskosta_ja_tehtavasta__orientoitumiskoulutus_5913
Ilmoittautumisen lisätiedot: Sähköinen ilmoittautuminen oheisesta linkistä.
Osaamistavoitteet: Osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä, jäsentää oman ammattitaitonsa seurakuntatyön kokonaisuuteen, näkee oman hengellisen elämän hoitamisen merkityksen omassa työssään.
Kieli: suomi
Muut kustannukset: Mahdolliset matkakulut. Valmennuspäivinä lounaskulut omakustantaisesti.
Tiedustelut: Reijo Liimatainen reijo.liimatainen@evl.fi 040 503 5876 Liimatainen,
Lisätietoja: Kohderyhmänä ensimmäisessä kirkon työpaikassa tai pidemmässä sijaisuudessa vuoden aikana aloittaneet työntekijät. Koulutus on kasvunpolku kaikille kirkon tehtävissä aloittaville. Koulutus on piispainkokouksen päätöksellä velvoittavaa ensimmäisessä seurakuntavirassa toimiville kanttoreille, diakoniatyöntekijöille sekä kasvatuksen työntekijöille.

http://www.helsinginhiippakunta.fi
Toteuttaja: Helsingin hiippakunta