Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö

Takaisin

(5 op)

​​​​Täydennä osaamistasi palliatiivisessa ja hengellisessä hoitotyössä! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään mm. palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon keskeisiin käsitteisiin, elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmaan ja hoitotyön ja sielunhoidon auttamismenetelmiin saattohoidossa.

Opintojakso kuuluu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Syksy 2024 Helsinki ja Oulu
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.7.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet:
​Opiskelija
– ymmärtää palliatiivisen ja saattohoidon arvolähtökohdat ja periaatteet
– ymmärtää yksilön ja yhteisön hengellisyyden eri merkitykset sekä selviytymistä ja hengellistä hyvinvointia edistävät hoitotyön toiminnot
– osaa asiakaslähtöisesti toteuttaa parantumattomasti sairaan ja kuolevan potilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen läheisiään
– osaa tunnistaa ja kohdata potilaan ja läheisten henkisiä, eksistentiaalisia ja hengellisiä tarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ja hyödyntää sielunhoidollisia auttamismenetelmiä
– osaa monialaisen yhteistyön suunnittelun ja verkostoitumisen potilaan ja läheisten elämänhallinnan ja -laadun tukemiseksi
– osaa hyödyntää 3. sektorin palveluja ja toimintaa asiakaslähtöisesti palliatiivisessa hoitotyössä ja hengellisten tarpeiden huomioimisessa
– osaa soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia
– osaa arvioida ja kehittää omia valmiuksiaan kohdata ja auttaa kuolevaa potilasta ja hänen läheisiään
– reflektoi omaa maailmankuvaansa ja suhdettaan hengellisyyteen sekä näiden vaikutusta asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen
– tuntee kansallista ja kansainvälistä aiheeseen liittyvää tutkimusta.
Lisätietoja: ​​Ydinsisällöt:
– palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito: keskeiset käsitteet, arvot ja periaatteet
– ihmiskäsitys, hengelliset tarpeet, hengellinen hyvinvointi ja pahoinvointi
– asiakaslähtöisyys ja oirehoito
– elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman keskeiset asiat, hoitotahto
– lähestyvän kuoleman merkit
– monialainen yhteistyö, palveluohjaus ja 3. sektori
– ajankohtaiset toimenpideohjelmat
– hoitotyön ja sielunhoidon auttamismenetelmät saattohoidossa
– läheisten selviytymisen tukeminen
– omat valmiudet yksilön ja yhteisön hengellisyyden tukemisessa
– kansallinen ja kansainvälinen ajankohtainen tutkimustieto.
​Opintoihin kuuluu lähiopetusta järjestävällä kampuksella. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230804075605KO001592