Parisuhteen kriisit

Takaisin

(0,20 op)

Koulutus tarjoaa tietoa parisuhteen kriiseistä, tunnetaidoista ja ristiriitojen ratkaisumalleista sekä konkreettisia välineitä parisuhteen tukemiseen.

Koulutus perustuu Parisuhdekeskus Kataja ry:n Solmuja parisuhteessa -koulutukseen, joka po​hjautuu tunnekeskeiseen pariterapiaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Verkkototeutus, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 2.10.2024 verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.9.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa hyödyntää koulutuksen teemoja asiakastyössään
Lisätietoja: ​Koulutuksen osallistujat saavat manuaalin ja lomakkeet asiakastyön tueksi kahden paritapaamisen mini-intervention toteuttamiseksi.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 €
Täysihoito: Koulutus ei sisällä täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: Laura Huuskonen, laura.huuskonen@parisuhdekeskus.fi, 050 309 5434
Tiedustelut sisältö: Laura Huuskonen, laura.huuskonen@parisuhdekeskus.fi, 050 309 5434
Linkki kotisivulle: https://parisuhdekeskus.fi/
Toteuttaja: Parisuhdekeskus Kataja
Arkistointitunnus: KK20230502115518KO001392