Perhelähtöinen seurakunta

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​​Mitkä ovat seuraavat askeleet, jotta seurakunta voisi olla entistä perhelähtöisempi? Kenen näkökulmasta perhetoimintaa tulee kehittää muutosten keskellä? Koulutuksessa tutkitaan ja kehitetään tapoja rakentaa seurakuntaa, jossa perheet ovat keskiössä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: I jakso 2.-4.9.2024, II jakso 14.-15.11.2024 STEP-koulutus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 2.8.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa

 • vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta seurakunnassa
 • soveltaa perhelähtöistä työotetta omassa työssään
 • kehittää perhetoiminnan kokonaisuutta.
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöjä ovat mm.

 • perhelähtöisyys seurakunnan itseymmärryksessä
 • seurakunnan perhelähtöisyyden arvioiminen
 • lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuudet toimia ja olla osallinen seurakunnassa
 • perheitä kuormittavat ja suojaavat tekijät
 • seurakunnan mahdollisuudet tukea perheitä muuttuvissa ja haastavissa elämäntilanteissa
 • seurakunnan yhteistyöverkostot ja niissä toimiminen
 • seurakunnan perhetoiminnan kokonaisuuden kehittäminen
 • Milleniaalien polut, Polku-toimintamalli ja muut ajankohtaiset hankkeet
 • Ovet auki –strategia

Koulutukseen sisältyy orientoiva tehtävä, 5 lähiopiskelupäivää, kirjallisuutta ja lähijaksojen välillä toteutettava, omasta työstä nouseva perhetoiminnan kehittämistehtävä (esim. uuden toimintamallin kokeileminen, perheiden osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen tai rakenteellinen / sisällöllinen uudistus.
Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Moduulin voi liittää myös muuhun erityiskoulutukseen valinnaiseksi moduuliksi sopimalla siitä ko. erityiskoulutuksen vastuukouluttajan kanssa. (E/M).

Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Osallistumismaksu: 410 €
Täysihoito: 358 €/1hh tai 293 € / 2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, Kaisa.aitlahti@step.fi, 0407033356
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus