Pienimmät seurakunnassa ihmeistä suurimpina

Takaisin

​Millaista pedagogiikkaa tarvitaan, kun toimitaan pienimpien lasten kanssa? Miten opetuksen, kasvatuksen ja hoidon kokonaisuus toteutuu seurakunnan varhaiskasvatuksessa? Koulutuksessa käsitellään alle 3-vuotiaiden kasvun, kehityksen ja varhaispedagogiikan keskeisiä kysymyksiä kokoontuvan toiminnan näkökulmasta.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Lisätietoja: ​​Koulutuksen laajuus ja tarkemmat sisällöt sovitaan tilaajan kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa myös verkossa. Sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • pedagogiikka pienten kanssa
  • pienen lapsen taidot ja oppiminen
  • alle 3-vuotiaiden ryhmätoiminta
  • pienen lapsen leikki
  • pienen spiritualiteetti
  • vuorovaikutus ja kohtaaminen
  • havainnointi ja pedagoginen dokumentointi
  • kiintymyssuhde, temperamentti ja persoona.

Tiedustelut kustannuksista: Päivi Aumala paivi.aumala@step.fi 040 1581345
Tiedustelut sisältö: Päivi Aumala paivi.aumala@step.fi 040 1581345
Toteuttaja: STEP-koulutus