Psalmit spiritualiteetin lähteenä

Takaisin

(2 op)

Verkkokoulutuksessa perehdytään kirkkovuoden seitsemään keskeiseen Vanhan testamentin psalmiin, niiden historialliseen taustaan ja sanomaan tänään. Koulutus antaa välineitä osallistujan oman hengellisen elämän syventämiseen, hengelliseen ohjaukseen, puheiden ja saarnojen valmistelun sekä työskentelymalleja aikuisryhmien ohjaamiseen psalmien äärellä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Muut, Opiskelijat, Kanttorit
Aika ja paikka: Zoom-tapaamiset: klo 18–20 torstaisin 18.1., 1.2., 15.2., 21.3., 26.9., 10.10. ja 7.11. 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 18.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​ ​​Osallistuja

  • tuntee ja ymmärtää psalmien merkityksen kristillisen spiritualiteetin ja julistuksen lähteenä.
  • osaa tarkastella omia elämänkysymyksiään psalmien sanoman valossa.
  • osaa hengellisenä ohjaajana käyttää psalmeja elämän syvien kysymysten reflektiopintana.
  • osaa ohjata ryhmää monipuolisin työtavoin psalmien sanoman äärellä.

Lisätietoja: Koulutus muodostuu seitsemästä webinaarista, omasta työskentelystä, kirjallisuudesta sekä verkossa tapahtuvista seitsemästä vertaisryhmätapaamisesta. Tarkasteltavina ovat kirkkovuoden tekstivalikoiman mukaan palmusunnuntain, pitkäperjantain, pääsiäisyön, helluntain, tuomiosunnuntain, 1. adventin sekä jouluyön psalmit. Opinnot jakautuvat pääsiäistä edeltävään jaksoon ja joulua edeltävään jaksoon niin, että osallistuja voi soveltaa oppimaansa jo vuoden 2024 kirkkovuoden aikana. Johdantotekstinä kurssille on Timo Veijolan artikkeli: Raamattu kristillisen spiritualiteetin lähteenä. (Teologinen aikakauskirja 2001:1, s. 18-27, linkki: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3807/veijola.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Muu kirjallisuus ilmoitetaan koulutuksessa.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 240 € kahdessa erässä
Täysihoito: verkkokurssi
Tiedustelut kustannuksista: susanna.eratuli@hiljaisuudensytavat.fi
Tiedustelut sisältö: juha.tanska@hiljaisuudenustavat.fi
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3807/veijola.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry
Yhteistyökumppanit: Step-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20230505085835KO001503