PT 10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

​​Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otettiin käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Työsuojelu ja -hyvinvointi, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 7.-8.11.2024 ja 5.-7.2.2025 Pappilanniemen kurssikeskus, Pappilanniemi 51, 37700 Sääksmäki
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen tai tilaisuuteen osallistumisen esteestä on ilmoitettava välittömästi koulutuksen yhteyshenkilölle. Peruutusehdot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: ​​​Osallistuja

 • ymmärtää organisaation ja työyhteisön toiminnan yleisiä lainalaisuuksia
 • kehittää omia taitojaan työyhteisön jäsenenä
 • tuntee seurakuntansa suunnittelujärjestelmän
 • osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • osaa soveltaa työssään hyvän hallinnon periaatteita, kirkollista ja muuta tarpeellista lainsäädäntöä ja sopimuksia
 • ymmärtää kokoustekniikan yleiset lainalaisuudet sekä hallinnollisten ja toiminnallisten kokouksien eron
 • ymmärtää työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnille
Lisätietoja: ​​Koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä ennakkoon ja lähiopetusjaksojen välissä sekä kokoava oppimistehtävä. Ohjaajina Hannu Laukkonen, Jorma Juutilainen ja Mikko Sulander.Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat:

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • kokoustaidot
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esihenkilönä ja
 • työnantajan edustajana, työntekijä työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu strategian toteuttajana
 • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVESTES sekä
 • työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 280 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: On
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Kustannusten lisätiedot: Mikäli koulutukseen osallistumisen peruutus tapahtuu alle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, hiippakunta perii koulutuksen hinnan joko kokonaisuudessaan tai osittain.
Tiedustelut kustannuksista: mikko.sulander@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mikko.sulander@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta