PT 10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

​Pastoraalikurssi toteutetaan 1.1.2023 käyttöön otetun opetussuunnitelman osaamistavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Työelämätaidot, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 12.–13.3. ja 2. jakso 12. –13.11.2024, Haapaniemen hiippakuntakartano, Kuortane
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • ymmärtää organisaation ja työyhteisön toiminnan yleisiä lainalaisuuksia
 • kehittää omia taitojaan työyhteisön jäsenenä
 • tuntee seurakuntansa suunnittelujärjestelmän 
 • osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion 
 • osaa soveltaa työssään hyvän hallinnon periaatteita, kirkollista ja muuta tarpeellista lainsäädäntöä ja sopimuksia 
 • ymmärtää kokoustekniikan yleiset lainalaisuudet sekä hallinnollisten ja toiminnallisten kokouksien eron
 • ymmärtää työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnille.

Lisätietoja: ​ ​​Sisältö:

 • toimivan työyhteisön peruspilarit
 • kokoustaidot
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, johtaja työyhteisön esihenkilönä ja työnantajan edustajana, työntekijä työyhteisön jäsenenä
 • toiminta- ja taloussuunnittelu strategian toteuttajana
 • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
 • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVESTES, työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: 230 € / jakso
Tiedustelut kustannuksista: jukka.helin@evl.fi
Tiedustelut sisältö: jukka.helin@evl.fi
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta