PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia, Mikkeli ja Kuopio

Takaisin

(6 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 4.-6.9.2024, 2. jakso 7.-8.11.2024 Susiniemen leirikeskus, Mikkeli
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen
  • osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa 
  • osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa 
  • osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa  
  • osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä 
  • osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön. 

Lisätietoja: ​​Sisältö:

  • pappisvirassa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset ja ajankohtaiset teemat
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit
  • ajankohtaisen uushenkisyyden ja -hengellisyyden sekä uskontokritiikin kohtaaminen.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 50 eur / jakso
Täysihoito: 1. jakso 2 hh 250,00 €/osallistuja; 2. jakso 2 hh 150,00 €/osallistuja. 1 hh lisämaksu 30 €/vrk
Kustannusten lisätiedot: Noudatamme yleisiä peruutusehtoja: 2 vk ei maksua, 1 vk 50 %, 2 pv 100 %
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808, Eriikka Jankko, eriikka.jankko@evl.fi, 050 530 5310
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kuopion hiippakunta