PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

​​Koulutus on tarkoitettu pastoraalitutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatineille papeille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 12.2.-14.2.2024 ja 6.5.-7.5.2024 Paikka: Tuiran kirkko, seurakuntasali Myllytie 5
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen hiippakunnan kalenterin kautta, missä viimeisin ajankohtainen tieto koulutuksesta.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja:

  • ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen
  • osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa
  • osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa
  • osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä
  • osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön
Lisätietoja: ​​Opinkokokonaisuuteen kuuluu oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja intensiivi- ja etäopiskelujaksoja.

Sisältö:

  • pappisvirassa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset ja ajankohtaiset teemat
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit
  • ajankohtaisen uushenkisyyden ja -hengellisyyden sekä uskontokritiikin kohtaaminen.

Piispa Jukka Keskitalo osallistuu yhteen kurssipäivään.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ruokailumaksu 30 euroa/päivä, yhteensä 150 euroa.
Täysihoito: ei ole
Muut kustannukset: Mahdolliset matka- ja majoituskulut jokainen hoitaa itse.
Tiedustelut kustannuksista: aino.hartikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntasihteerit Saija Kronqvist (saija.kronqvist@evl.fi) ja Matti Laurila (matti.laurila@evl.fi).
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230505094817KO001505