PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia

Takaisin

(6 op)

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 15-17.11.2023 Pyysalon kurssikeskus, Kangasala, 2. jakso 12.-13.3.2024, Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja – ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen    – osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa   – osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa   – osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa    – osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä  
– osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön.  
Lisätietoja: ​Sisältö:

  • pappisvirassa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset ja ajankohtaiset teemat
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit
  • ajankohtaisen uushenkisyyden ja -hengellisyyden sekä uskontokritiikin kohtaaminen.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa. Opinkokokonaisuuteen kuuluu oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja intensiivi- ja etäopiskelujaksoja. Ne on kuvattu tarkemmin pastoraalitutkinnon uudistetussa toteutussuunnitelmassa (evl.fi/pastoraali).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 1. lähijakso: 280 € (sis. täysihoito) + matkakulut. Oikeus muutoksiin pidätetään. 2. lähijakso: omakustanteiset lounaat + matka- ja majoituskulut (toisen jakson majoituksesta kukin huolehtii itse)
Täysihoito: On 1. lähijaksolla.
Muut kustannukset: Matkakulut molemmilla lähijaksoilla sekä 2. lähijakson ateria- ja majoituskulut.
Kustannusten lisätiedot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Tiedustelut kustannuksista: hanne.vonweissenberg@evl.fi
Tiedustelut sisältö: hanne.vonweissenberg@evl.fi; terhi.torma@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta