PT3 Sana ja elämä

Takaisin

(6 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. ryhmä 2.-4.2. ja 31.8.-2.9., 2. ryhmä 9.-11.3. ja 5.-7.9. tai 3. ryhmä 23.-25.3. ja 26.-28.10.2022, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen päättynyt, voit tiedustella jonotuspaikkoja ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää Raamatun perustavan merkityksen kirkon elämässä ja kristityn voimanlähteenä sekä kykenee edistämään tieteellisen raamatuntutkimuksen, kirkon uskon ja julistuksen sekä kirkon toimintaympäristön myönteistä vuorovaikutusta. Hän motivoituu lukemaan Raamattua myös alkukielillä ja kehittämään raamatuntuntemustaan sekä harjaantuu Raamatun käyttöön liittyvissä tiedollisissa ja taidollisissa valmiuksissa. Hän osaa arvioida erilaisia Raamatun tulkinnan perinteitä, kykenee tarkastelemaan itseään Raamatun tulkitsijana ja kehittyy taidoissaan julistaa evankeliumia kirkon nykyisessä toimintaympäristössä
Lisätietoja: ​Opintojakson kummassakin suoritustavassa luetaan läpi Raamattu isoina kokonaisuuksina (koko UT ja erikseen sovittavat kokonaisuudet VT:n kirjoista) ja pidetään raamatunlukupäiväkirjaa koko opintojakson ajan.Lähivaihtoehdon (A) mukaisessa suoritustavassa opiskelija laatii orientoivat etukäteistehtävät (mm. essee raamattuteologisen kirjallisuuden pohjalta) ja osallistuu kahteen kolmepäiväiseen lähijaksoon. Lähijaksojen välisenä aikana opiskelija laatii saarnatekstianalyysin sekä kirjallisuustehtäviä. Huom: Lähijaksot kuuluvat yhteen pareittain, niin että ryhmän kokoonpano säilyy samana kummallakin lähijaksolla. Siksi ilmoittauduttaessa tulee valita yksi lähijaksopari I, II tai III.
Etävaihtoehtoon (B) painottuvassa suoritustavassa opiskelija perehtyy raamattuteologiseen kirjallisuuteen (n. 800-1000 s), laatii tekstianalyysejä VT:n ja UT:n saarnateksteistä sekä kasuaalipuheiden raamatunteksteistä, valmistelee raamattuopetustilanteen yhteistyössä oman seurakunnan/työyhteisön kanssa ja osallistuu sähköisellä oppimisalustalla ryhmätyöskentelyyn muiden etäsuorittajien kanssa.

Kirjallisten tehtävien valmistuttua opiskelija käy joko arvioivan päätöskeskustelun kouluttajan kanssa tai osallistuu etäsuorittajille järjestettävään seminaaripäivään Järvenpäässä

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 90 €/koko koulutus (A) tai 120 € (B)
Täysihoito: 198 €/jakso
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.aspinen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus