PT3 Sana ja elämä

Takaisin

(6 op)

​Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma on otettu käyttöön vuodesta 2023 alkaen. Opintokokonaisuuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista vaihtoehtoisista toteutusmuodoista (A ja B) on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 31.1.-2.2. ja 9.-11.9. TAI 26.-28.2. ja 18.-20.9. TAI 5.-7.3. ja 23.-25.9.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit ilmoittautua jonoon koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • osaa kehittää raamatuntuntemustaan sekä Raamatun käyttöön liittyvää osaamistaan
 • osaa rakentaa saarnan ja muun puheen kiinnittäen huomiota sisältöön, rakenteeseen ja ilmaisuun
 • osaa käyttää tieteellistä raamatuntutkimusta monipuolisesti eri tilanteissa
 • ymmärtää Raamatun alkukielten merkityksen suhteessa raamatunkäännöksiin
 • osaa kehittää itsenäisesti omaa Raamatun alkukielten taitoaan
 • osaa arvioida erilaisia Raamatun tulkinnan perinteitä ja ymmärtää kontekstuaalisuuden merkityksen Raamatun tulkinnassa ja käytössä
 • osaa kehittää itseään Raamatun tulkitsijana

Lisätietoja: Sisältö:

 • Raamatun teologiset päälinjat, keskeinen sisältö ja ajanhistoria
 • raamatuntutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat
 • raamatuntutkimuksen, raamattuteologian, kirkon uskon ja julistuksen sekä kirkon toimintaympäristön keskinäiset suhteet
 • Sanan ja elämän kontekstit ja kontekstuaalisuuden merkitys Raamatun tulkinnassa ja käytössä
 • oma raamattunäkemys ja Raamatun käyttö osana papin työtä
 • saarnan valmistaminen ja toteutus​

​Osallistuja laatii orientoivat etukäteistehtävät, osallistuu kahteen kolmepäiväiseen intensiivijaksoon ja suorittaa kokonaisuuteen kuuluvat kirjalliset tehtävät: tekstianalyysejä, kirjallisuusesseitä sekä Raamatun läpi lukeminen isoina kokonaisuuksina päiväkirjaa pitäen (koko UT ja erikseen sovittavat kokonaisuudet VT:n kirjoista).

Huom: Intensiivijaksot kuuluvat yhteen pareittain, niin että ryhmän kokoonpano säilyy samana kummallakin intensiivijaksolla. Siksi ilmoittauduttaessa tulee valita yksi intensiivijaksopari I, II tai III.

Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 kirjattu PT3 opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 102 €/koko koulutus
Täysihoito: 261 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.aspinen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230419075238KO001287