PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia Turku, Espoo, Helsinki

Takaisin

(6 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö, Spiritualiteetti, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 5.-6.9.2022 (1. lähijakso) ja 7.-9.11.2022 (2. lähijakso), Turku (Koronan aiheuttamista mahdollisista muutoksista informoidaan erikseen)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja– vahvistuu kristillisen uskon ekumeenisen sisällön tuntemisessa, jäsentämisessä ja siihen sitoutumisessa– tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa ja kykenee hyödyntämään sitä pappisvirassa toimiessaan– prosessoi kirkon uskoa suhteessa papin työhön erilaisissa kulttuurikonteksteissa– kykenee toimimaan kirkon uskon tulkitsijana ja välittäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa – saa valmiuksia ajankohtaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten kohtaamiseen sekä ekumeeniseen yhteistyöhön ​
Osallistumismaksu: 130 €
Täysihoito: Ei
Muut kustannukset: Osallistuja vastaa itse matka- ja majoituskustannuksista.
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksu sisältää lähijaksojen tulokahvit, lounaat ja iltapäiväkahvit kurssin aikana. Majoitusta ei järjestetä kurssin toimesta.
Tiedustelut kustannuksista: Timo Helenius, timo.helenius@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Timo Helenius, timo.helenius@evl.fi
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit: Helsingin hiippakunta, Espoon hiippakunta