PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia Turku, Espoo, Helsinki

Takaisin

(6 op)

​Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 4.-5.9.2023 (1. intensiivijakso) ja 13.-15.11.2023 (2. intensiivijakso), Turku (Koronan aiheuttamista mahdollisista muutoksista informoidaan erikseen)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja – ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen    – osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa   – osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa   – osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa    – osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä  
– osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön. 
Lisätietoja: ​Sisältö:

  • pappisvirassa kohdattavat kristinuskon sisältökysymykset ja ajankohtaiset teemat
  • tunnustuskirjojen syntyhistoria ja teologiset pääpiirteet
  • ajankohtaiset ekumeeniset kysymykset ja teologiset tulkintamallit
  • ajankohtaisen uushenkisyyden ja -hengellisyyden sekä uskontokritiikin kohtaaminen.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa. Opinkokokonaisuuteen kuuluu oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja intensiivi- ja etäopiskelujaksoja. Ne on kuvattu tarkemmin pastoraalitutkinnon uudistetussa toteutussuunnitelmassa (evl.fi/pastoraali).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 140 €
Täysihoito: Ei
Muut kustannukset: Osallistuja vastaa itse matka- ja majoituskustannuksista.
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksu sisältää lähijaksojen tulokahvit, lounaat ja iltapäiväkahvit kurssin aikana. Majoitusta ei järjestetä hiippakunnan toimesta.
Tiedustelut kustannuksista: Timo Helenius, timo.helenius@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Timo Helenius, timo.helenius@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/pastoraalitutkinto
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit: Espoon hiippakunta, Helsingin hiippakunta