PT4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia Turku, Espoo, Helsinki

Takaisin

(6 op)

​Papin toiminta – ihmisten kohtaaminen, tilaan asettuminen, kastekynttilän sytyttäminen, hiekkaristin piirtäminen arkun kannelle, seurakuntayhteyden rakentaminen, paikallisissa yhteisöissä toimiminen – on teologiaa.

Tämän opintokokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa papin kykyä teologiseen reflektioon, jossa yhdistyvät papin työssä jatkuvasti läsnäolevat käytännöllinen, teologis-opillinen ja hengellinen ulottuvuus. Teologinen reflektio oppimisen prosessina yhdistää elämän ja kokemuksen sekä teologian suuret kertomukset, teemat ja traditiot. Teologia näkyy ajattelussa ja toiminnassa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 9.-10.9.2024 (1. intensiivijakso) ja 18.-20.11.2024 (2. intensiivijakso) Turussa
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • ymmärtää kristillisen uskon ekumeenisen luonteen
  • osaa hyödyntää työssään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen teologiaa 
  • osaa soveltaa kirkon uskoa eri konteksteissa 
  • osaa tulkita ymmärrettävästi kirkon uskoa vuorovaikutustilanteissa  
  • osaa arvioida ajankohtaisia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia trendejä 
  • osaa tunnistaa oman asenteensa vaikutuksen ekumeeniseen yhteistyöhön

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 160
Täysihoito: Ei
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksu sisältää lähijaksojen tulokahvit, lounaat ja iltapäiväkahvit kurssin aikana. Osallistuja vastaa itse matka- ja majoituskustannuksista. Majoitusta ei järjestetä hiippakunnan toimesta.
Tiedustelut kustannuksista: timo.helenius@evl.fi
Tiedustelut sisältö: timo.helenius@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/pastoraalitutkinto
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230904180838KO001621