PT5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä

Takaisin

(4 op)

​​​Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma on otettu käyttöön vuodesta 2023 alkaen. Opintokokonaisuuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista vaihtoehtoisista toteutusmuodoista (A ja B) on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 26.2.-1.3. tai 23.-27.9. tai9.-13.12.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit ilmoittautua jonoon koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • osaa avata messun ja kirkollisten toimitusten merkitystä
 • osaa toteuttaa messua ja kirkollisia toimituksia sisältö-, tilanne- ja yhteisölähtöisesti
 • osaa syventää omaa hengellistä elämäänsä
 • osaa rohkaista kohtaamiaan ihmisiä sakramenttien ja rukouselämän osallisuuteen
 • osaa rakentaa kutsuvaa jumalanpalveluselämää alati muuttuvassa toimintakentässä.

Lisätietoja: ​Sisältö:

 • jumalanpalvelusten teologia ja oma suhde messuun
 • liturgian luonteva ja rukouksesta nouseva johtaminen
 • tradition ja kontekstuaalisuuden rohkea dialogi jumalanpalveluselämässä
 • kaikenikäisten seurakuntalaisten osallisuus messuissa
 • elämänmakuinen saarna ja kasuaalipuhe
 • pastoraalisuus kirkollisissa toimituksissa
 • kirkollisten toimitusten juridiikka
 • monimuotoistunut spiritualiteetti ja papin rukouselämä

Rakenne: I Orientoiva etäjakso 3 op Ennen intensiivijaksolle saapumista opiskelija lukee kirjallisuutta jumalanpalveluksen teologiasta ja käytännöistä sekä kristillisestä spiritualiteetista (yhteensä 800 sivua). Intensiivijakson koulutusprosessi rakennetaan sille olettamukselle, että kirjallisuudessa esiin tulevat perusasiat tunnetaan. Etukäteistehtävänä on messuun liittyvän blogin (300-1000 sanaa) kirjoittaminen ja kirkollisiin toimituksiin liittyvä orientaatiotehtävä (laajuus 1-2 sivua) sekä kollegan toimittaman kirkollisen toimituksen seuraaminen ja siitä raportointi. Tehtävien tarkoituksena on, että koulutusjakson keskeisten teemojen prosessointi käynnistyy jo ennen intensiivijaksoa. II Intensiivijakso 1 op Intensiivijakson kesto on 5 päivää. Intensiivijaksolla oppimismenetelmät valitaan ryhmän valmiuksien ja dynamiikan mukaisesti. Menetelminä käytetään erilaisia aktivoivia menetelmiä, luennointia sekä yksilötyöskentelyä. Koulutusprosessin keskiössä on yhteinen rukouselämä ja jumalanpalveluselämän ilmiöiden tarkastelu luovan kehittämisprosessin näkökulmasta.Kouluttaja antaa palautteen joko Peda.net:ssä tai muulla tavoin.Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 kirjattu PT5 opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.
Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.
Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Osallistumismaksu: 68 €
Täysihoito: 499 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 149 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: henri.jarvinen@evl.fi, 050 3559294
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus