PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu

Takaisin

(5 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. ryhmä 27.1. ja 8.3. (molemmat verkossa) sekä 19.-21.4., 2. ryhmä 10.2. ja 24.3. (molemmat verkossa) sekä 4.-6.5. tai 3. ryhmä 5.9. ja 4.10. (molemmat verkossa) sekä 28.-30.11.2022. Kaikkien ryhmien 3 pv jaksot Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija

  • kykenee innostamaan seurakuntalaisia kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja yhteisistä asioista;
  • tuntee kirkon diakonian, lähetyksen sekä uskontodialogin ja yhteiskuntavastuun perusteita, toimintakäytäntöjä ja verkostoja sekä osaa hyödyntää niitä työssään;
  • motivoituu ja uskaltautuu kohtaamaan apua tarvitsevia sekä vaikuttamaan heidän elinolosuhteidensa korjaamiseksi;
  • hahmottaa kirkkonsa ja itsensä osaksi maailmanlaajaa kristillistä yhteisöä ja ihmiskuntaa.
Lisätietoja: ​Lähivaihtoehdon (A) mukaisessa suoritustavassa opiskelija tekee orientoivat etukäteistehtävät, perehtyy kirjallisuuteen ja osallistuu kahteen etätyöpäivään sekä niiden jälkeen olevaan lähijaksoon (2+3 päivää). Lähijaksojen välillä opiskelija perehtyy sisältöaiheisiin käytännössä ja työskentelee suunnitelman mukaan jossakin diakoniaan liittyvässä tehtävässä.

Huom. Yhden ryhmän kokoonpano säilyy samana etäpäivinä sekä lähijaksolla.

Etävaihtoehtoon (B) painottuvassa suoritustavassa opiskelija perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin sekä käytännön työhön omassa seurakunnassa. Opiskelija osallistuu sähköisellä oppimisalustalla ryhmätyöskentelyyn muiden etäsuorittajien kanssa ja käy arvioivan päätöskeskustelun kouluttajan kanssa. Etävaihtoehto on mahdollista suorittaa joko 1.1.-30.6. tai 1.7.-31.12. ryhmässä. Suorittaja valitsee ryhmänsä ilmoittautumisen yhteydessä.

B-vaihtoehtoon voi ilmoittautua, jos suoritustapa on kirjattu dekaanin kanssa laadittuun henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Suoritustapa on tarkoitettu vain niille, joilla on aiemmin hankittuun osaamiseen liittyviä erityisiä ja perusteltuja syitä (diakonian virkaan kelpoistava tutkinto tai kansainvälisen työn erityiskoulutus – lähetystyöntekijä). Opintokokonaisuuden B-vaihtoehdon voi suorittaa kevään ryhmässä (1.1.-30.6.) tai syksyn ryhmässä (1.7.-31.12.). Opintokokonaisuuden B-vaihtoehtoon voidaan vuonna 2020 ottaa keväälle yhdeksän ja syksylle yhdeksän suorittajaa. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen kohtaan ’Muuta huomioitavaa’ omat perustelusi hakeutumiselle B-vaihtoehdon suorittajaksi .Ilmoita myös sopiiko sinulle molemmat ryhmät vai vain toinen. Mikäli sinut valitaan B-suorittajakiintiöön, KK:n kouluttaja voi tehdä tavoitteisiin pohjautuvaa hyväksilukemista

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €/koko koulutus (A) tai 100 € (B)
Täysihoito: Lähijakso 198 €
Muut kustannukset: Pelkät ateriat lähijaksolla 42 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: helena.tuominen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus