PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu

Takaisin

(5 op)

​​Uudistettu pastoraalitutkinnon opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuodesta 2023 alkaen. Opintokokonaisuuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista vaihtoehtoisista toteutusmuodoista (A ja B) on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: I ryhmä 30.1. ja 5.3. Teams ja 22.-24.4. Järvenpää. II ryhmä 8.2. ja 21.3. Teams ja 22.-24.5. Järvenpää. III ryhmä 19.9. ja 15.10. Teams ja 25.-27.11. Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit ilmoittautua jonoon koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tuntee diakonisen ja missionaarisen kirkon periaatteita ja toimintakäytäntöjä sekä osaa toimia niiden mukaisesti omassa kontekstissaan
  • osaa tunnistaa ja kohdata haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ja apua tarvitsevia ihmisiä sekä toimia yhdessä heidän kanssaan
  • osaa rohkaista seurakuntalaisia kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja yhteisistä asioista
  • hahmottaa toimintansa osana maailmanlaajaa kristillistä kirkkoa ja luomakuntaa
Lisätietoja: ​​Sisältö:

  • diakoninen ja missionaarinen seurakunta ja papin identiteetti
  • diakonian toteutuminen muuttuvissa toimintaympäristöissä
  • saavutettavuus työn tekemisen asenteena
  • lähetystyön ja kirkon kansainvälisen työn organisoituminen
  • uskontodialogi moniuskontoituvassa toimintaympäristössä
  • globaali ja ekologinen vastuu luomakunnassa

Toteutus:Koulutus toteutetaan kahtena verkkokoulutuspäivänä Teamsissa ja kolmen päivän lähikoulutusjaksona Kirkon koulutuskeskuksessa. Osallistuja laatii orientoivat etukäteistehtävät, osallistuu koulutuspäiviin ja suorittaa jaksoon kuuluvat kirjalliset ja käytännön tehtävät.Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2023 kirjattu PT 6 opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.Osaamisperustaisesti voidaan tässä opintojaksossa tehdä yksilöllistäminen, jos osallistujalla on diakonian virkaan kelpoistava tutkinto tai hän on suorittanut kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen ulkomaantyöntekijöille. Yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 85 €
Täysihoito: 261 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus