PT7 Viestintä ja vuorovaikutus

Takaisin

(3 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. ryhmä 14.-16.3., 2. ryhmä 30.5.-1.6. ja 3. ryhmä 7.-9.11.2022, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen päättynyt, voit tiedustella jonotuspaikkoja ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ymmärtää viestintävastuunsa ja rohkaistuu kehittämään itseään viestijänä;
  • kehittää erilaisten sosiaalisten tilanteiden edellyttämiä vuorovaikutustaitoja;
  • tuntee viestinnän peruslainalaisuudet sekä tilanteen, kohderyhmän ja välineen vaatimukset viestinnälle ja vuorovaikutukselle;
  • hahmottaa sanallisen ja sanattoman viestinnän eron ja merkityksen;
  • osaa rakentaa saarnan ja muun puheen kiinnittäen huomiota sisältöön, rakenteeseen ja ilmaisuun;
  • osaa käyttää ääntään oikein ja huoltaa sitä.
Lisätietoja: ​Opintokokonaisuudesta on vain Lähivaihtoehdon (A) mukainen suoritustapa. Opintokokonaisuuteen sisältyy orientoivia oppimistehtäviä ennen lähijaksoa, 3 päivän lähijakso sekä kokoava oppimistehtävä lähijakson jälkeen. Tarkempi kuvaus opintokokonaisuuden sisällöistä ja painotuksista on luettavissa pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelmasta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 €
Täysihoito: 198 €
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 42 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus