PT7 Viestintä ja vuorovaikutus

Takaisin

(3 op)

​​​Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma on otettu käyttöön vuodesta 2023 alkaen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 17.-19.1. tai 27-29.5. tai 2.-4.12.2024, Kirkon koulutuskeskus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit ilmoittautua jonoon koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee viestinnän peruslainalaisuudet
  • hahmottaa roolinsa ja vastuunsa kirkon viestijänä
  • osaa kehittää itseään viestijänä
  • osaa tunnistaa tilanteen ja kohderyhmän vaatimukset viestinnälle ja vuorovaikutukselle
  • kehittää erilaisten sosiaalisten tilanteiden edellyttämiä vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja: ​Sisältö:
• Viestiminen kirkon arvopohjasta käsin moniäänisessä toimintaympäristössä. Viestinnän moniäänisyys. Kirkon viestintäohjelma.
• Viestinnän keinojen, kanavien ja äänensävyn valitseminen kohderyhmän mukaan.
• Vuorovaikutus: sanallisen ja sanattoman viestinnän ero ja merkitys ja oman vuorovaikutuksen kehittäminen.
• Äänenkäyttö.Opintokokonaisuuteen sisältyy orientoivia oppimistehtäviä ennen lähijaksoa, 3 päivän lähijakso sekä kokoava oppimistehtävä lähijakson jälkeen. Tarkempi kuvaus opintokokonaisuuden sisällöistä ja painotuksista on luettavissa pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelmasta.Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.
Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Osallistumismaksu: 68 €
Täysihoito: 261 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, p. 040 688 1421
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kirkon viestintä
Arkistointitunnus: KK20230505134722KO001516