PT8 Sielunhoito

Takaisin

(4 op)

Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. ryhmä 28.2.-4.3, 2. ryhmä 21.-25.3. ja 3. ryhmä 14.-18.11.2022, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Sähköposti-ilmoittautuminen: Muutama paikka vapaana PT8 I ja II -ryhmissä. Ilmoittaudu suoraan ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja- selkeyttää ja vahvistaa pastoraalista identiteettiään sielunhoitajana
– kykenee asettamaan itselleen kehitystavoitteita ja jäsentämään ne toimintaansa sielunhoitajana
– tuntee sielunhoidon kehityksen keskeiset historialliset, pastoraaliteologiset ja -psykologiset perusteet ja painotukset
– tuntee sielunhoidon keskeisten muotojen mahdollisuudet ja toteutustavat sekä osaa käyttää niitä työssään (esim. toimituskeskustelut)
– vahvistuu hengellisen ohjauksen taidoissa

Lisätietoja: ​Lähivaihtoehdon (A) mukaisessa suorituksessa opiskelija osallistuu viisipäiväiselle lähijaksolle. Koulutusjaksolle valmistautuminen sisältää kirjallisuuden lukemista ja palautettavia oppimistehtäviä. Tavoitteena on jäsentää omaa sielunhoitoteologiaa, syventää sielunhoidon keskeisten teoria- ja menetelmälähtökohtien tuntemusta sekä tunnistaa omia osaamisen ja kehittymisen alueita. Lähivaihtoehto (A) on ensisijainen suoritustapa.

Etäsuoritustapaan eli B-vaihtoehtoon voi ilmoittautua, jos suoritustapa on kirjattu dekaanin kanssa laadittuun henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Suoritustapa on tarkoitettu vain niille, joilla on aiemmin hankittuun osaamiseen liittyviä erityisiä ja perusteltuja syitä. Etävaihtoehdon (B) mukaisessa suorituksessa opiskelija tutustuu alan kirjallisuuteen, hahmottaa omaa sielunhoitoteologiaansa ja tutkii yhdessä työnohjaajan kanssa sielunhoidon käytännön toteutumista työssään.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 € (A) tai 80 € (B)
Täysihoito: 383 €
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 74 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: sirkku.tukiainen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkon diakonia ja sielunhoito