PT8 Sielunhoito

Takaisin

(4 op)

​Pastoraalitutkinnon uudistunut toteutussuunnitelma on otettu käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 11.-15.3. tai 16.-20.9. tai 18.-22.11.2024, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit ilmoittautua jonoon koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • tuntee sielunhoidon ja pastoraalipsykologian kehityksen ja sielunhoidon teologian keskeiset teemat Suomen ev.-lut. kirkon kontekstissa
 • osaa tunnistaa oman sielunhoitajan identiteettinsä ja kehittymismahdollisuudet sielunhoitajana
 • osaa kohdata työtilanteissa ihmisiä sielunhoidollisesti tarkoituksenmukaisilla työskentelytavoilla
 • osaa toimia sielunhoidon eettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja: ​Sis​ältö:

 • oman sielunhoitoteologian jäsentäminen
 • sielunhoitajan identiteetin tutkiminen ja oman toimintatavan reflektointi
 • dialoginen​ vuorovaikutus sielunhoidon työskentelytapana
 • sielunhoitajan rooli keskustelukumppanina elämäntilanteiden haasteiden keskellä, kasvamisen ja hengellisyyden teemoissa
 • sielunhoidollisen työtavan kehittäminen kasuaalitoimituksissa ja työn kokonaisuudessa
 • sielunhoidollisen työskentelyn rajat

Rakenne:
Orientoivan etäjakson itsenäinen opiskelu 2,5 op

 • oman sielunhoidon teologian reflektointi, esseekirjoitus
 • sielunhoidon keskeisiin teemoihin keskittyvän kirjallisuuden ja verkkomateriaalin lukeminen
 • kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin liittyvät

Etukäteistehtävistä kouluttaja antaa lyhyen kirjallisen palautteen Peda.netissä. Intensiivijakso 1,5 op (5 päivää)

 • sielunhoidollisten työskentelytapojen ja menetelmien syventäminen
 • sielunhoitajan tehtävän ja roolin selkiyttäminen ja rajojen tunnistaminen
 • sielunhoitajan identiteetin tutkiminen ja vahvistaminen vertaisoppijoiden kanssa

Etukäteistehtäviä hyödynnetään intensiivijakson työskentelyissä.Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 merkitty PT 8 opintokokonaisuuden suorittamistavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon. Tässä opintokokonaisuudessa yksilöllistäminen toteutuu pääsääntöisesti intensiivijakson kirjallisuuden ja oppimistehtävien yksilöllistämisenä. Osaamisperusteisesti voidaan tehdä muu yksilöllistäminen, jos osallistuja on käynyt kirkon sielunhoidon erityiskoulutuksen (30 op) tai sielunhoidon erityistehtäviin liittyvän erityiskoulutuksen (sairaalasielunhoito, perheneuvonta, vankilasielunhoito).Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 68 €
Täysihoito: 499 €
Muut kustannukset: matkakustannukset intensiivijaksolle
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 149 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: sirkku.tukiainen@evl.fi, 050 5839786
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230516072815KO001546