PT9 Kristillinen kasvatus

Takaisin

(4 op)

Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. ryhmä 28.3.-1.4., 2 .ryhmä 29.8.-2.9. tai 3. ryhmä 31.10.-4.11.2022, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Sähköposti-ilmoittautuminen: Muutama paikka vapaana PT9 II ja III -ryhmiin. Ilmoittaudu ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja syventää näkemystään kasvatuksesta kirkon tehtävänä, tunnistaa oman persoonansa vaikutuksia kasvatustyössä ja siihen liittyviä kehittämishaasteita, tuntee kirkon kasvatustoiminnan eri alueita ja niillä käytettäviä menetelmiä sekä sen suhdetta yhteiskunnan muuhun kasvatustoimintaan ja osaa toimia tarkoituksenmukaisella tavalla opettajana, ohjaajana ja kasvattajana.
Lisätietoja: ​A-vaihtoehtoon kuuluu viisipäiväisen lähijakson lisäksi orientoitumistehtävä ennen lähijaksoa ja kaksiosainen kokoava tehtävä sen jälkeen. Kokoava tehtävä kytkeytyy työtilanteisiin ja kohtaamisiin lasten, nuorten, aikuisten tai vanhusten kanssa. Kumpaankin tehtävään kuuluu yksi pedagoginen kirja.B-vaihtoehtoon kuuluu 4 tehtäväkokonaisuutta, joihin kuuluu pienempiä osatehtäviä. Niistä pääosa kytkeytyy työtilanteisiin ja kohtaamisiin lasten, nuorten, aikuisten tai vanhusten kanssa. B-vaihtoehdon tehtäviin kuuluu 6 kirjaa/materiaalia (n. 350 sivua). Suoritusaika on tammikuusta marraskuulle. B-vaihtoehtoon voi ilmoittautua, jos suoritustapa on kirjattu dekaanin kanssa laadittuun henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Suoritustapa on tarkoitettu vain niille, joilla on aiemmin hankittuun osaamiseen liittyviä erityisiä ja perusteltuja syitä. Kr. kasvatuksen opintokokonaisuuden B-vaihtoehtoon voidaan vuonna 2022 ottaa 10 suorittajaa. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen kohtaan ’Muuta huomioitavaa’ omat perustelusi hakeutumiselle B-vaihtoehdon suorittajaksi. Mikäli sinut valitaan B-suorittajakiintiöön, KK:n kouluttaja voi tehdä tavoitteisiin ja osaamiseen pohjautuvaa hyväksilukemista.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: A-vaihtoehto 60 €, B-vaihtoehto 90 €
Täysihoito: 383 €
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuvalle 74 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: marja.pesonen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus