Rauhoittumisen taitoja ja kertomuksia keholle

Takaisin

​Läsnäolon ja rauhoittumisen taitoja vahvistava koulutus on myös liikettä ja aktiivista toimintaa. Raamatunkertomukset piirtyvät keholle vahvoina muistijälkinä ja erilaiset läsnäoloharjoitukset auttavat keskittymään, opettavat vahvistamaan ryhmän yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus, Spiritualiteetti, Diakonia ja yhteiskunta
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöjä voivat olla esim.

  • keskittymisen, havainnoinnin ja tarkkaan näkemisen taidot
  • ryhmän vireystason aktivoinnin ja rauhoittumisen taidot
  • ohjaajan läsnäolon taidot ryhmässä
  • keholle piirrettävien tarinoiden kertominen ja luominen.

Koulutuksesta hyötyvät sekä lasten, perheiden, nuorten, aikuisten että vanhusten kanssa työskentelevät. Koulutuksen materiaali sopii käytettäväksi lasten ja nuorten toiminnassa, vahvistamaan lasten ja vanhempien välistä suhdetta kotona, erilaisissa vertaisryhmissä ja diakoniatyössä. Koulutuksessa hyödynnetään kirjoja

  • Polkuja rauhoittumiseen. Lasten Keskus, 2019
  • Uusia polkuja rauhoittumiseen. Lasten Keskus, 2021
  • Piirrän sinuun tarinan. Lasten Keskus, 2020
  • Mestaripiirros, Lasten Keskus 2022
Tiedustelut kustannuksista: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040-7033356
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040-7033356
Toteuttaja: STEP-koulutus