Restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun peruskurssi

Takaisin

(3 op)

Restoratiivisen kohtaamisen ja sovittelun peruskoulutus sisältyy Diakonissalaitoksen Sovinto-ohjelmaan. Se vastaa yhteiskuntamme ajankohtaiseen tarpeeseen vahvistaa erilaisten yhteisöjen toimijoiden ja ammattilaisten taitoja toimia konfliktien ja vastakkainasettelun sovittelijoina.

Koulutuksessa tutustutaan konfliktien syihin ja restoratiivisen oikeuden lähtökohtiin. Koulutuksessa harjoitellaan restoratiivisen sovittelun ohjausta ja sanoitusta käytännön esimerkkien avulla. Opintoprosessi auttaa reflektoimaan oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja. Koulutuksen jälkeeen osallistuja voi hyödyntää osaamistaan sovitteluprosessin ohjaajana ja sovittelijana omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Papit, Perheneuvojat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 16.-17.4.2024; jakso 2. 7.-8.5.2024 ja jakso 3. 21.5.2024, Helsinki (paikka tarkentuu)
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.4.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Minimiosallistujamäärä 16, maksimi 24. Kurssilaisille ilmoitetaan kurssin toteutumisesta viimeistään 3.4.2024. Peruutuksista, jotka tehdään tämän jälkeen, peritään 50 % kurssimaksusta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa toimia restoratiivisena sovittelijana ja edistää restoratiivisia kohtaamisia omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa.
Lisätietoja:

​​Koulutus on suunnattu erityisesti yhteisö- ja kohtaamistyötä työskenteleville ihmisille, jotka tarvitsevat konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen sovittelun ja sovinnon rakentamisen taitoja. Kurssi sopii hyvin ensimmäiseksi kontaktiksi sovittelun maailmaan. Pääkouluttajana toimii Suomen Sovittelufoorumi ry:n ohjelmajohtaja, FT Maija Gellin.

Koulutus koostuu orientoivista ennakkotehtävistä, etäopiskelutehtävistä sekä kolmesta koulutusjaksosta. Lisäksi osallistujilla on myöhemmin mahdollisuus osallistua syventävään reflektiopäivään muiden aiemmin koulutuksessa käyneiden kanssa. Työskentely on osallistavaa ja yhteistoiminnallista. Ohjelman teemoja lähestytään restoratiivisten menetelmien kautta yhteisesti reflektoiden niin, että osallistujien omat ammatilliset tulokulmat ja kokemukset rikastavat oppimista ja asiantuntijuuden jakamista. Koulutus toteutuu prosessina, jossa ymmärryksen lisääntyminen tuottaa pohjaa aina seuraavan opittavan teeman omaksumiseen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 450 (Oikeus muutoksiin pidätetään.)
Täysihoito: Ei sisälly
Tiedustelut kustannuksista: #sovinto-ohjelman ohjelmapäällikkö Hanna Myllynen: hanna-karoliina.myllynen@hdl.fi
Tiedustelut sisältö: #sovinto-ohjelman ohjelmapäällikkö Hanna Myllynen: hanna-karoliina.myllynen@hdl.fi
Linkki kotisivulle: https://sovinto.fi/
Toteuttaja: Diakonissalaitos
Yhteistyökumppanit: Suomen Sovittelufoorumi, Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20231117122847KO001627