Saarnakoulutus

Takaisin

(10 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli REK/V Raamattuteologian erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Saarnan teologia kutsuu heittäytymään poikkitieteelliseen reflektointiin: eksegetiikkaa, homiletiikkaa, systemaattista teologiaa, retoriikkaa, kirjallisuustieteitä ja taiteitakin. Erityisen keskeisessä roolissa on Raamatun käyttö, tulkintojen moninaisuus ja erilaiset soveltamistavat saarnassa. Harjoittelemme puhe- ja ilmaisutaitoja, ja jokainen videoi yhden oman saarnansa live-tilanteessa. ​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 5.-8.11.2024, 2. jakso keväällä 2025, 3. jakso syksyllä 2025; Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä. Voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee syvemmin saarnan teologian eri ulottuvuuksia ja pystyy työstämään itsenäisesti omaa saarnaamisen teologiaansa,
  • osaa arvioida jäsentyneemmin omaa ammattitaitoaan ja kehittämistarpeitaan saarnaajana,
  • on rohkeampi ja vapautuneempi suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan,
  • käyttää Raamatun tekstien avaamia erilaisia näkökulmia yhä tietoisemmin ja vapautuneemmin sekä
  • kehittää erilaisia saarnanvalmistukseen ja toteutukseen liittyviä yhteistyön muotoja yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa​
Lisätietoja: Koulutukseen sisältyy työpajakokoontuminen verkossa sekä kehittämistehtävä, jonka eri osa-alueisiin (tekstianalyysi-, saarna- ja kirjallisuustehtäviin) osallistujien odotetaan varaavan n. 3-4 työpäivää kunkin etäjakson aikana.
Koulutus on Jumalanpalveluselämän (JEK) ja Raamattuteologian (REK) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää Ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/T) . Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 280 €/1. jakso
Täysihoito: 380 €/1. jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 118 €/1. jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.aspinen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20230419081811KO001288