Seiskojen Salatut elämäntaidot

Takaisin

(0,25 op)

​Salatut elämäntaidot -malli tarjoaa uuden, selkeän ja kouluille mielekkään toimintatavan kouluyhteistyöhön. Nyt mallista on tehty versio yläkouluun seitsemäsluokkalaisille. Mallin avulla pystytään tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistamaan heidän tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojaan. 

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 11.4.2024, verkko
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.3.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa hyödyntää Seiskojen Salatut elämäntaidot -toimintamallia koululaisten, etenkin seitsemäsluokkalaisten, tunne- ja ryhmätyötaitojen vahvistamisessa​​​​​ 
Lisätietoja: ​Seiskojen Salatut elämäntaidot on itsenäinen lisäosa Salatut elämäntaidot -toimintamalliin, jonka tarkoituksena on vahvistaa seitsemäsluokkalaisten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Toimintamallissa 4. korin mukaista kouluyhteistyötä toteutetaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Koulutus on osa Polun Vapaus -ikäkauden (12-14 v.) toiminnan kehittämistä. Tämän koulutuspäivän jälkeen pystyt pitämään Seiskojen Salatut elämäntaidot kokonaisuutta omalla alueellasi ja ymmärrät mallin taustalla olevaa pedagogista ajattelua. Koulutus sopii kaikille koulu- ja verkostoyhteistyöstä kiinnostuneille työntekijäryhmästä riippumatta niin seurakunnissa kuin muissakin kouluyhteistyötä tekevissä organisaatioissa. Yksi verkkokoulutuspäivä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Anna Kärri, anna.karri@step.fi 044 7922389
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230503073730KO001414