Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä

Takaisin

(5 op)

​Haluatko oppia ymmärtämään ja kohtaamaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä asioita? Tämä monialainen opintojakso on tarkoitettu kaikille kohtaamistyön ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka haluavat päivittää ja lisätä osaamistaan seksuaalisuuden ja sukupuolen ajankohtaisista kysymyksistä, ja jotka haluavat hankkia osaamista aiheen ammatilliseen ja eettiseen käsittelyyn.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.
– hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.
– osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.
– osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.
– osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:1. Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus, Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet,2. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit,3. Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä,4. Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä, Seksuaalioikeudet,5. Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi. Opintojakso kattaa perusteet seksuaalisuuden ja sukupuolen kulttuurisuudesta, moninaisuudesta, terveydestä ja haavoittuvuudesta, sekä tuottaa osaamista kohdata seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä aiheita eri ikä- ja asiakasryhmien kanssa. Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina eikä aikaan tai paikkaan sidottua opetusta ole. Opiskelija opiskelee aiheita monipuolisesti ohjatussa temaattisessa järjestyksessä. Kaikki oppimateriaali löytyy Diakle-oppimisympäristöstä. Arviointi on hyväksytty/hylätty.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu