Seurakuntatyön johtamisen tutkinto Espoo ja Helsinki

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 7.-8.9. ja 7.-9.12.2022, Sääksin leiri- ja kurssikeskus, Nurmijärvi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Sähköposti-ilmoittautuminen: ilmo.espoo@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja:

  • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
  • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
  • tuntee lähijohtamisen ja johtamisen ja kehittämisen vaatimukset
  • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle

Lisätietoja: ​​Koulutuksen edellytykset:

  • suoritettu pastoraalitutkinto
  • suoritettu Johtamisen perusteet -koulutus tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen
  • osallistuminen johtamispotentiaalikartoitukseen
  • osallistuminen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun
  • tuomiokapitulin myöntämä lupa suorittaa tutkinto

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 440 €
Täysihoito: Täysihoito sisältyy osallistumismaksuun.
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Kustannusten lisätiedot: Johtamispotentiaalikartoituksen hinta selviää myöhemmin.
Tiedustelut kustannuksista: kai.peltonen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Espoon hiippakunta: kai.peltonen@evl.fi, Helsingin hiippakunta: reijo.liimatainen@evl.fi
Aineistoa: https://www.espoonhiippakunta.fi/tukea-tyohon/seurakuntatyon-johtamisen-tutkinto/
Toteuttaja: Espoon hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Helsingin hiippakunta