Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Espoo ja Helsinki

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 9.-10.9. ja 26.-28.11.2024, Sääksin leiri- ja kurssikeskus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Sähköposti-ilmoittautuminen: ilmo.espoo@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumistiedot: osallistujan nimi, seurakunta/muu, työtehtävä, sähköpostiosoite ja ruokavaliotiedot.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
  • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
  • tuntee lähijohtamisen ja johtamisen ja kehittämisen vaatimukset ja
  • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle

Lisätietoja: ​​Koulutuksen edellytykset:

  • suoritettu pastoraalitutkinto
  • suoritettu Johtamisen perusteet -koulutus tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen
  • osallistuminen johtamispotentiaalikartoitukseen
  • osallistuminen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun
  • tuomiokapitulin myöntämä lupa suorittaa tutkinto

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 470€
Täysihoito: Täysihoito sisältyy osallistumismaksuun.
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Kustannusten lisätiedot: Johtamispotentiaalikartoituksen hinta selviää myöhemmin.
Tiedustelut kustannuksista: Mika Nurmi
Tiedustelut sisältö: Espoon hiippakunta: mika.nurmi@evl.fi , Helsingin hiippakunta: reijo.liimatainen@evl.fi
Toteuttaja: Espoon hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Helsingin hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230425075829KO001336