Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Kuopio ja Mikkeli

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Edellytykset:

 • suoritettu pastoraalitutkinto
 • suoritettu Johtamisen perusteet -koulutus tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen
 • osallistuminen johtamispotentiaalikartoitukseen
 • osallistuminen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun
 • tuomiokapitulin myöntämä lupa suorittaa seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1.jakso 12.-13.9.2024, 2. jakso 12.-13.11.2024, Puurtilan seurakuntakoti, Murhilahdentie 94, 78310 Varkaus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tuomiokapituli myöntää luvan tutkinnon suorittamiseen hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää oman hiippakunnan tuomiokapituliin 31.10.2023 mennessä. Lisäksi on ilmoittauduttava ”Ilmoittaudu tästä” -linkistä.
Osaamistavoitteet: ​​​Osallistuja

 • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen
 • tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset
 • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle

Lisätietoja: ​​Sisältö:

 • kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
 • seurakunnan hallinnon johtaminen ja työskentely luottamuselinten kanssa
 • strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
 • verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
 • esimiestyö ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
 • johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Rakenne:

 • orientoivat tehtävät
 • lähijakso I
 • väliajan työskentely
 • lähijakso II

Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: ei ole
Täysihoito: n. 110,00 €/jakso
Muut kustannukset: Johtamispotentiaalikartoitus 40,00 €
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, p. 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen, sakari.hakkinenevl.fi, 044 7050 607
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Mikkelin hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20230427100907KO001363