Seurakuntatyön johtamisen tutkinto Oulu ja Lapua

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
Kirkon johtamisen erityiskoulutukseen sisältyvä Seurakuntatyön johtaminen tutkinto (5 op) on tarkoitettu papeille, jotka ovat kiinnostuneet hakeutumaan kirkkoherran virkaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 5.-6.10.2022 ja 23.-24.11.2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: aino.hartikka@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
  • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
  • tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
  • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle
Lisätietoja: ​Tavoitteet:

  • Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen.
  • Tutkinnon suorittaneella on kokonaiskuva kirkkoherran tehtävistä. Hän on perehtynyt hengelliseen ja strategiseen johtamiseen sekä seurakuntahallintoon. Hänellä on perusvalmiudet lähijohtamiseen, henkilöstön johtamiseen ja itsensä kehittämiseen johtajana. Rakenne
    Koulutus rakentuu orientoivista tehtävistä, kahdesta lähijaksosta (yhteensä 4-5 päivää), johtajana kasvamiseen, kirkkoherran tehtäviin ja vastuisiin, hallinnolliseen työhön liittyvistä itsenäisistä opiskelutehtävistä sekä ryhmämentoroinnista.
    Keskeinen koulutusta läpäisevä teema on opiskelijan omien oppimistavoitteiden reflektio ja raportointi. Koulutuksen päättyessä on kouluttajien ja opiskelijan henkilökohtainen keskustelu koulutuksen aikaisesta opiskelusta ja tutkinnon arvosanasta. Päätöstyöskentelynä opiskelija tekee kirjallisen raportin, joka sisältää oman arvosanaehdotuksen kouluttajille. Tuomiokapituli päättää arvosanasta kouluttajien arvosanaesityksen perusteella.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 € / hlö
Täysihoito: 2 hh/56 € /hlö/vrk ja 1 hh/69 €/hlö/vrk sisältää majoituksen ja ruokailut. Jos et majoitu Loisteessa, ruokailut 34 €/hlö/vrk
Tiedustelut kustannuksista: aino.hartikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntadekaanit Juha Rauhala, juha.rauhala@evl.fi ja Terhi Kaira, terhi.kaira@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.oulunhiippakunta.fi/kalenteri/jok-v-kirkon-johtamisen-erityiskoulutus-2022/
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Lapuan hiippakunta