Seurakuntatyön johtamisen tutkinto Oulu ja Lapua

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Luvan seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen myöntää ja tutkinnon järjestää tuomiokapituli.
Lupa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen voidaan antaa papille, joka on:1) suorittanut pastoraalitutkinnon
2) suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen
3) osallistunut johtamispotentiaalikartoitukseen
4) osallistunut tuomiokapitulin järjestämään ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.HUOM! Vapaamuotoinen anomus tutkinnon suorittamisesta lähetetään tuomiokapitulin viralliseen sähköpostiin oulu.tuomiokapituli(ät)evl.fi tai lapua.tuomiokapituli(ät)evl.fi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 3.-4.9.2024 1. lähijakso, 26.-27.11.2024 2. lähijakso, Leirikeskus Loisto.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen Oulun hiippakunnan kalenterimerkinnän kautta, missä viimeisin ja ajankohtaisin tieto koulutuksesta.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
 • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
 • tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
 • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle.
Lisätietoja: ​ ​​Koulutuksen suorittaminen on edellytyksenä kirkkoherran virkaan hakeutumiselle.
Sisältö:

 • kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
 • seurakunnan hallinnon johtaminen ja työskentely luottamuselinten kanssa
 • strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
 • verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
 • esimiestyö ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
 • johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Täysihoidon hinta selviää myöhemmin.
Muut kustannukset: Mahdolliset matkakustannukset jokainen hoitaa itse.
Tiedustelut kustannuksista: juha.rauhala@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntadekaanit Terhi Kaira, terhi.kaira@evl.fi ja Juha Rauhala juha.rauhala@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Lapuan hiippakunta