Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Turku ja Tampere

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Tutkinnon suorittaneella on kokonaiskuva kirkkoherran tehtävistä. Hän on perehtynyt hengelliseen ja strategiseen johtamiseen sekä seurakuntahallintoon. Hänellä on perusvalmiudet lähijohtamiseen, henkilöstön johtamiseen ja itsensä kehittämiseen johtajana.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: Orientaatio- ja koulutustapaaminen 14.3.2024 Teams. Lähipäivä 16.5.2024 Turku. 4.9.2024 Teams. Lähipäivät 9.–10.10.2024 Tampere.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
– osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
– tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
– osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle
Lisätietoja: ​​​Koulutuksen sisältö:
– kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
– seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
– strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
– verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
– lähijohtaminen ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
– johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Koulutuksen rakenne:

lähityöskentely, itsenäinen oppiminen, orientoivat tehtävät ja välitehtävät, mentorointiJohtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: n. 300 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: Kyllä
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Tiedustelut kustannuksista: mika.nokelainen@evl.fi; mikko.sulander@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Turun arkkihiippakunnassa: mika.nokelainen@evl.fi; Tampereen hiippakunnassa: mikko.sulander@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/seurakuntatyon-johtamisen-tutkinto/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit: Tampereen hiippakunta