Seurakuntatyön johtamisen tutkinto Turku ja Tampere

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Tutkinnon suorittaneella on kokonaiskuva kirkkoherran tehtävistä. Hän on perehtynyt hengelliseen ja strategiseen johtamiseen sekä seurakuntahallintoon. Hänellä on perusvalmiudet lähijohtamiseen, henkilöstön johtamiseen ja itsensä kehittämiseen johtajana.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: Kaksi lähijaksoa: 3.-4.5.2022 Pappilanniemen leirikeskus, Sääksmäki ja 7.-8.9.2022 Pihlavan leirikeskus, Säkylä.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Osallistumisen edellytykset: 1) pastoraalitutkinto, 2) Johtamisen perusteet -koulutus tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen, 3) johtamispotentiaalikartoitus, 4) ammatillinen uraohjauskeskustelu, 5) tuomiokapitulin myöntämä lupa
Osaamistavoitteet: ​Koulutuksen jälkeen osallistuja
– hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
– osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
– tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
– osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältö:
– kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
– seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
– strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
– verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
– lähijohtaminen ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
– johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaitoKoulutuksen rakenne:
lähityöskentely, itsenäinen oppiminen, orientoivat tehtävät ja välitehtävät, mentorointi
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 350 €. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: kyllä
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Tiedustelut kustannuksista: mika.nokelainen@evl.fi, terhi.torma@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Arkkihpk:n osallistujat: mika.nokelainen@evl.fi ja Tampereen hpk:n osallistujat: terhi.torma@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit: Tampereen hiippakunta