Seurakuntien työsuojelun peruskurssi

Takaisin

(2 op)

​Koulutuksen tavoitteena on tukea työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja esihenkilöitä antamalla perustietoa työsuojelusäädöksistä, työsuojelun yhteistoiminnasta ja työturvallisuuteen liittyvistä suosituksista aiheinaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Muu, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Muut
Aika ja paikka: 19.-21.3. ja 23.-24.4.2024 Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.3.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • tuntee työsuojelun ja työsuojelutehtävänsä perusteet
 • ymmärtää työsuojelutoiminnan merkityksen osana työpaikan perustehtävän, tuottavuuden ja laadun kehittämistä
 • tuntee ja ymmärtää työsuojelun ja työturvallisuuden käsitteet, merkityksen, tehtävät sekä niihin liittyvän lainsäädännön
 • tuntee ja ymmärtää ennakoivan työsuojelutoiminnan merkityksen erilaisten vaara-, haitta- ja kuormitustekijöiden tunnistamisessa ja torjunnassa
 • osaa edistää turvallisuutta ja hyvinvointia työpaikalla yhteistyössä työpaikan toimijoiden kanssa
 • tietää mistä hankkia tietoa tehtäväänsä

Lisätietoja:
Koulutuksen teemat

 • Työsuojelutoiminta työpaikalla
 • Turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö
 • Kuormittuminen työssä
 • Perehdyttäminen, työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta
 • Työsuojelun kehittäminen ja toimialakohtaiset erityispiirteet

Koulutus on kaksijaksoinen: 1. jakso 19.-21.3. ja 23.-24.4.2024. Koulutus sisältää opiskelutehtävän.
Koulutusjaksojen sisällöt ovat seuraavat:

 • jakso 19.-21.3.2024
 • 19.3. tiistai

  • Mitä työsuojelu on?
  • Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla: yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat, yhteistoimintaorganisaation tehtävät ja asiantuntijuus, toiminnan edellytyksiä ja oikeuksia
  • Työsuojelulainsäädäntö ja turvallisuuden toteuttaminen työpaikalla: työturvallisuuslaki, työnantajan vastuu ja työntekijöiden velvollisuudet työsuojelun toimintaohjelma

  20.3. keskiviikko

  • Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi: haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen, riskien arviointi
  • Työtapaturmat: tapaturmavaarat ja niiden torjunta, tapaturmien tutkiminen, tapaturmailmoitukset ja seuranta
  • Koneiden ja työvälineiden turvallisuus
  • Fysikaaliset ja kemialliset tekijät: sisäilma-asiat, valaistus, melu, lämpöolot, kemialliset ja biologiset altisteet, vaarojen ja haittojen torjunta ja suojautuminen

  21.3. torstai

  • Työsuojelun viranomaistoiminta
  • Psykososiaalinen hyvinvointi työssä (mikä työssä kuormittaa, työyhteisön ilmapiiri ja johtaminen, työn henkisen kuormittavuuden arviointi ja työn kehittäminen)
  • Välitehtävän ohjeet (oman työpaikan työsuojelutoiminnan asiakirjat ja kehittämistarpeiden arviointi)

  2. jakso 23.-24.4.2024
  23.4. tiistai

  • Perehdyttäminen ja työnopastus: suunnittelu, toteutus ja seuranta, työsuojeluhenkilöstön rooli, opastusaineisto, työohjeet
  • Työterveyshuolto: järjestäminen ja sisällöt, työpaikkaselvitykset, työterveysyhteistyö
  • Työkyvyn hallinta työpaikalla: varhainen tuki, työsuojeluhenkilöstön rooli,päihteet työssä
  • Fyysinen hyvinvointi työssä: kuormituksen hallinta ja ennakointi, työn ja työympäristön ergonominen kehittäminen, omasta kunnosta huolehtiminen

  24.4. keskiviikko

  • Välitehtävien käsittely
  • Työsuojelun kehittäminen ja toimialakohtaiset erityispiirteet: Turvallisuusjohtaminen, Suunnitelmat ja tavoitteet, Työsuojeluhenkilöstön rooli
  • Kurssin yhteenveto: loppukertaus, miten tästä eteenpäin, palautteen antaminen


  Koulutuspäivien aikataulu: 8.30 Kevyt aamiainen9.00 Koulutuspäivä alkaa11.00-12.00 Lounastauko13.30 Kahvitauko16.00 Koulutuspäivä päättyy

  Kieli: Suomi
  Osallistumismaksu: Hinta 590 € + alv 24%
  Täysihoito:
  Tiedustelut kustannuksista: Elina Ravantti, puh. 040 736 6693, elina.ravantti@ttk.fi
  Tiedustelut sisältö: elina.ravantti@ttk.fi
  Linkki kotisivulle: https://ttk.fi
  Toteuttaja: Työturvallisuuskeskus