Seurakuntien työsuojelun peruskurssi

Takaisin

(2 op)

​Koulutuksen tavoitteena on tukea työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja esihenkilöitä antamalla perustietoa työsuojelusäädöksistä, työsuojelun yhteistoiminnasta ja työturvallisuuteen liittyvistä suosituksista aiheinaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Verkkototeutus, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Muut
Aika ja paikka: 29.-31.10. ja 27.-28.11.2024 Helsinki tai hybriditoteutuksena
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.11.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • tuntee työsuojelun ja työsuojelutehtävänsä perusteet
 • ymmärtää työsuojelutoiminnan merkityksen osana työpaikan perustehtävän, tuottavuuden ja laadun kehittämistä
 • tuntee ja ymmärtää työsuojelun ja työturvallisuuden käsitteet, merkityksen, tehtävät sekä niihin liittyvän lainsäädännön
 • tuntee ja ymmärtää ennakoivan työsuojelutoiminnan merkityksen erilaisten vaara-, haitta- ja kuormitustekijöiden tunnistamisessa ja torjunnassa
 • osaa edistää turvallisuutta ja hyvinvointia työpaikalla yhteistyössä työpaikan toimijoiden kanssa
 • tietää mistä hankkia tietoa tehtäväänsä

Lisätietoja: ​​ Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Työsuojelutoiminta työpaikalla
 • Turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö
 • Kuormittuminen työssä
 • Perehdyttäminen, työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta
 • Työsuojelun kehittäminen ja toimialakohtaiset erityispiirteet

Koulutus on kaksijaksoinen: 1. jakso 29.-31.10.2024 ja 2. jakso 27-28.11.2024.
Koulutus järjestetään Helsingissä ja siihen on mahdollisuus osallistua myös verkossa (hybriditoteutus).
Koulutus sisältää oppimistehtävän.
Koulutusjaksojen sisällöt ovat seuraavat:
1 jakso 29.-31.10.2024
29.10. tiistai Mitä työsuojelu on?

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

 • yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
 • yhteistoimintaorganisaation tehtävät ja asiantuntijuus
 • toiminnan edellytyksiä ja oikeuksia

Työsuojelulainsäädäntö ja turvallisuuden toteuttaminen työpaikalla

 • työturvallisuuslaki
 • työnantajan vastuu ja työntekijöiden velvollisuudet työsuojelun toimintaohjelma

30.10. keskiviikko

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

 • haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
 • riskien arviointi

Työtapaturmat

 • tapaturmavaarat ja niiden torjunta
 • tapaturmien tutkiminen
 • tapaturmailmoitukset ja seuranta

Koneiden ja työvälineiden turvallisuus Fysikaaliset ja kemialliset tekijät

 • sisäilma-asiat
 • valaistus
 • melu
 • lämpöolot
 • kemialliset ja biologiset altisteet
 • vaarojen ja haittojen torjunta ja suojautuminen

31.10. torstai Työsuojelun viranomaistoiminta Psykososiaalinen hyvinvointi työssä

 • mikä työssä kuormittaa
 • työyhteisön ilmapiiri ja johtaminen
 • työn henkisen kuormittavuuden arviointi ja työn kehittäminen

Ohjeet oppimistehtävästä

 • oman työpaikan työsuojelutoiminnan asiakirjat ja kehittämistarpeiden arviointi

2 jakso: 27.-28.11.2024
27.11. keskiviikko Perehdyttäminen ja työnopastus

 • suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • työsuojeluhenkilöstön rooli
 • opastusaineisto
 • työohjeet

Työterveyshuolto

 • järjestäminen ja sisällöt
 • työpaikkaselvitykset
 • työterveysyhteistyö

Työkyvyn hallinta työpaikalla

 • varhainen tuki
 • työsuojeluhenkilöstön rooli
 • päihteet työssä

Fyysinen hyvinvointi työssä

 • kuormituksen hallinta ja ennakointi
 • työn ja työympäristön ergonominen kehittäminen
 • omasta kunnosta huolehtiminen

28.11. torstai Oppimistehtävien käsittely Työsuojelun kehittäminen ja toimialakohtaiset erityispiirteet

 • Turvallisuusjohtaminen
 • Suunnitelmat ja tavoitteet
 • Työsuojeluhenkilöstön rooli

Kurssin yhteenveto

 • Loppukertaus
 • Miten tästä eteenpäin
 • Palautteen antaminen

Koulutuspäivien aikataulu on seuraava
8.30 Kevyt aamiainen9.00 Koulutuspäivä alkaa
11.00-12.00 Lounastauko
13.30 Kahvitauko
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Hinta 590 € + alv 24%
Tiedustelut kustannuksista: Elina Ravantti, puh. 040 736 6693, elina.ravantti@ttk.fi
Tiedustelut sisältö: elina.ravantti@ttk.fi
Toteuttaja: Työturvallisuuskeskus
Arkistointitunnus: KK20230511114136KO001540