Sielunhoidollinen kohtaaminen kasvatuksessa

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen ja sielunhoitoon? Syvenny sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Pohdi omaa kasvuasi ja identiteettiäsi sielunhoitajana.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 25.-27.9.2024 ja 28.-29.11.2024 STEP-koulutus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 26.8.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa toimia kuuntelijana ja sielunhoitajana varhaisnuorten ja nuorten parissa ja osaa kehittää sielunhoidollista työotetta
  • osaa jäsentää omaa sielunhoitokäsitystään ja identiteettiään sielunhoitajana suhteessa kirkon kasvatustoimintaan
  • tunnistaa ja osaa soveltaa auttamisen rajoja ja sielunhoidon eettisiä periaatteita

Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöjä ovat – sielunhoitosuhde lapsen ja nuoren kasvun tukena – keskusteluavun suunnittelu ja toteutus – oman työn sielunhoitotilanteet – sielunhoito kahden kesken, pienryhmissä ja yhteisöllisesti – kasvuni sielunhoitajana (elämänkokemukset, oma persoona, ammatillinen osaaminen) – hengellisyys sielunhoidossa – sielunhoidon etiikka (mm. vaitiolovelvollisuus, valtaan liittyvät kysymykset, hoitoon ohjaaminen). Koulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan varhaisnuorten ja nuorten sielunhoitoa omassa työssä peilaten työn näkökulmia suhteessa johonkin sielunhoitoon liittyvään kirjaan. Kolmen ensimmäisen lähipäivän aikana prosessoidaan yhdessä sielunhoidon kysymyksiä liittyen taitoihin ja keinoihin, erilaisiin näkemyksiin sekä etiikkaan. Läsnä on koko ajan teema siitä, mitä tarkoittaa olla sielunhoitajana kasvavan lapsen tai nuoren lähellä. Lähijaksojen väliin kuuluvassa kehittämistehtävässä kehitetään omaa ammattitaitoa sielunhoidossa. Kehittämistehtävään liittyy perehtymistä kirjallisuuteen. Toisella lähijaksolla syvennetään koulutuksen sisältöjä mm. kehittämistehtävien prosessoinnin kautta. Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset Koulutuksen nimi oli aiemmin Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä sekä Sielunhoito ja keskusteluapu kasvatustyössä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 410 €
Täysihoito: 348 €/1hh tai 293 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Hinnat eriteltyinä I jakso: ateriat 66 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 157 €/1hh tai 122 €/2hh.  II jakso: ateriat 42 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 84 €/1hh tai 64 €/2hh
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Aino-Elina Kilpeläinen, aino-elina.kilpelainen@step.fi, 044 357 9916 
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20230503115301KO001438