Sielunhoidon erityiskoulutus Helsinki ja Espoo 2022-2024

Takaisin

(30 op)

​Luottamukselliset kohtaamiset ihmisten kanssa ja tuki elämän vaikeissa tilanteissa ovat seurakunnan työntekijän keskeisiä tehtäviä. Sielunhoidollisen työotteen tarve ja merkitys kasvavat edelleen kaikessa seurakuntatyössä.
Oman työskentelytavan löytäminen, tietojen ja taitojen vahvistaminen ja sielunhoidollisen osaamisen syventäminen ovat koulutuksen ydintavoitteita.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 9.-11.5., 2. jakso 3.-5.10.2022 Kirkon koulutuskeskus. Lisäksi 3 jaksoa v 2023 ja 2 jaksoa v 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 7.11.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Katso ilmoittautumislomakkeella tarvittavat tiedot kohdasta Lisätietoja sisällöstä ja toteutuksesta. Valintahaastattelukutsut tulevat marraskuussa 2021, haastattelut tehdään viikolla 6/2022. Tiedot valinnoista viikolla 9.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

 • osaa toimia sielunhoitajana ammatillisesti yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa
 • osaa soveltaa sielunhoidon teologiaa omassa työssään
 • osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä
 • käyttää sielunhoidon asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa ​

Lisätietoja: ​Koulutusryhmä, n.15 henkilöä, pysyy samana koulutuksen ajan. Työskentelyyn kuuluu yhteensä seitsemän kolmen päivän lähijaksoa vuosina 2022-2024.

Etäjaksoihin sisältyy itsenäistä kirjallisuuden opiskelua sekä ammatillisesti ohjattujen pienryhmien, työnohjausryhmän (20 * 1 ½ tuntia) ja kasvuryhmän (16*1 ½ tuntia) kokoontumisia. Omassa työssä opiskellaan sielunhoidollista vuorovaikutusta oppimistehtävien pohjalta koko koulutuksen ajan. Koulutukseen kuuluu sielunhoidolliseen teemaan liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajatiimissä ovat sielunhoidon kouluttaja Sirkku Tukiainen Kirkon koulutuskeskuksesta, perheneuvoja Elisabeth Falck Espoon perheasiain neuvottelukeskuksesta ja sielunhoidon asiantuntija Kimmo Nieminen kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito -yksiköstä.

Koulutuksen valintakriteerit:

 • Vähintään viiden vuoden työkokemus kirkon työssä tai muussa ihmissuhdetyössä
 • Koulutustarve ja motivaatio sielunhoidon erityiskoulutukseen
 • Työtilanne mahdollistaa koulutuksen suorittamisen
 • Esihenkilön hyväksyntä koulutukseen hakeutumiselle edellytyksenä valinnalle
 • Koulutuksen työskentelytapojen soveltuvuus hakijalle

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus asettaa hakijat järjestykseen valintaprosessin tuloksena. Valinnat tekee Kirkon koulutuskeskus yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi valmistaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Työkokemuksesi kirkon työssä. Vuosimäärä ja tehtävät?
 • Muu mahdollinen työkokemus ihmissuhdetyössä?
 • Aiemmat koulutukset sielunhoidon tai muun auttavan kohtaamisen alalla?
 • Miksi haet sielunhoidon erityiskoulutukseen?
 • Millaista keskustelua olet käynyt esihenkilösi kanssa koulutukseen hakeutumisesta?
 • Koulutus on aikaa vievä kokonaisuus. Miten arvioit sen sopivan työsi kokonaisuuteen ja elämäntilanteeseesi? Miten esihenkilösi suhtautuu koulutuksen vaatimaan työmäärään?

Valintahaastattelut; haastattelukutsu ja tarkemmat tiedot lähetetään marraskuussa 2021

8.2.2022 Helsinki, Kirkon talo tai
9.2.2022 Espoo, tuomiokapituli

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 260 € v 2022, 390 € v 2023, 260 € v 2024
Täysihoito: 198 €/jakso vuoden 2022 osalta
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 42 €/jakso vuoden 2022 osalta
Kustannusten lisätiedot: matkakustannukset lähijaksoille, työnohjausryhmiin ja kasvuryhmiin
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: sirkku.tukiainen@evl.fi 050 583 9786
Aineistoa: https://evl.fi/documents/1327140/38206979/Sielunhoidon+erityiskoulutus+21052019/ebb8d68b-4ec5-b93e-c851-9729ddc686af
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Helsingin hiippakunta, Espoon hiippakunta, Kirkon diakonia ja sielunhoito
Arkistointitunnus: KK20210524142018KO000865