Sielunhoidon erityiskoulutus, Lapuan ja Oulun hiippakunnat

Takaisin

(30 op)

​​Luottamukselliset kohtaamiset ihmisten kanssa ja tuki elämän vaikeissa tilanteissa ovat seurakunnan työntekijän keskeisiä tehtäviä. Auttavan kohtaamisen ja sielunhoidollisen työotteen tarve ja merkitys kasvavat edelleen kaikessa seurakuntatyössä.

Oman työskentelytavan vahvistaminen, tietojen ja taitojen laajentaminen ja sielunhoidollisen osaamisen syventäminen ovat koulutuksen ydintavoitteita

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Lähijaksot Lankarin leirikeskus, Nurmo 1. jakso 26.-28.4.2023, 2. jakso 19.-21.9.2023, 3. jakso 23.-25.1.2024, 4. jakso 21.-23.5.2024, 5. jakso 24-26.9.2024, 6. jakso 4.-6.2.2025, 7. jakso 20.-22.5.2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

 • osaa toimia sielunhoitajana ammatillisesti yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa
 • osaa soveltaa sielunhoidon teologiaa omassa työssään
 • osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä
 • käyttää sielunhoidoin asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa

Lisätietoja: ​​Koulutusryhmä, n. 15 henkilöä, pysyy samana koulutuksen ajan.

Työskentelyyn kuuluu seitsemän kolmen päivän lähijaksoa vuosina 2023-2025.

Etäjaksoihin sisältyy itsenäistä kirjallisuuden opiskelua sekä ammatillisesti ohjattujen pienryhmien, työnohjausryhmän (20 * 1 1/2 tuntia) ja kasvuryhmän (16 * 1 1/2 tuntia) kokoontumiset. Omassa työssä opiskellaan sielunhoidollista vuorovaikutusta oppimistehtävien pohjalta koko koulutuksen ajan. Koulutukseen kuuluu sielunhoidolliseen teemaan keskittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajatiimissä ovat sielunhoidon kouluttaja Sirkku Tukiainen Kirkon tutkimus ja koulutus- yksiköstä, asiantuntija Johanna Korkeaniemi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulista ja perheneuvoja, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Markku Orsila Seinäjoelta.

Koulutuksen valintakriteerit:

 • vähintään viiden vuoden työkokemus kirkon työssä tai muussa ihmissuhdetyössä
 • koulutustarve ja motivaatio sielunhoidon erityiskoulutukseen
 • työtilanne mahdollistaa koulutuksen suorittamisen
 • esihenkilön hyväksyntä koulutukseen hakeutumiselle edellytyksenä valinnalle
 • koulutuksen työskentelytapojen soveltuvuus hakijalle

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus asettaa hakijat järjestykseen valintaprosessin tuloksena. Valinnat tekee Kirkon tutkimus ja koulutus yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi valmistaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Työkokemuksesi kirkon työssä? Vuosimäärä ja tehtävät
 • Muu mahdollinen työkokemuksesi ihmissuhdetyössä?
 • Aiemmat koulutuksesi sielunhoidon tai muun auttavan kohtaamisen alalla?
 • Miksi haet sielunhoidon erityiskoulutukseen?
 • Koulutus on aikaa vievä kokonaisuus. Miten arvioit sen sopivan työsi kokonaisuuteen ja elämäntilanteeseesi?
 • Millaista keskustelua olet käynyt esihenkilösi kanssa koulutukseen hakeutumisesta? Miten esihenkilösi suhtautuu koulutuksen vaatimaan työmäärään?

Valintahaastattelut 31.1.2023 ja 1.2.2023 Seinäjoella, Kirkon Krannissa. Haastattelukutsut ja tarkemmat tiedot lähetetään sähköpostitse viikolla 46/2022. Haastattelutilanteet ovat kullekin haastateltavalle yhtenä päivänä, joko 31.1. tai 1.2.2023

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 300 €/2023, 450 €/2024, 300 €/2025
Täysihoito: n. 210 €/jakso vuonna 2023. Vuosikorotukset mahdollisia 2024 ja 2025.
Muut kustannukset: Pelkät ateriat n 104€/jakso vuonna 2023. Vuosikorotukset mahdollisia 2024 ja 2025.
Kustannusten lisätiedot: Matkakustannukset lähijaksoille, työnohjausryhmien tapaamisiin ja kasvuryhmien tapaamisiin
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: sirkku.tukiainen@evl.fi 050 583 9786
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Lapuan hiippakunta, Oulun hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20220525143513KO001184